Volksdansvereniging G.W.M.D.

Uit Historie Nietap-Terheijl

Naar aanleiding van het optreden van een volksdansgroep uit Peize in de garage van Veninga, namen enkele dames het initiatief om ook in Nietap een zelfde vereniging op te richten. De dames Russchen en Helmholdt hadden al vrij gauw een groep enthousiaste dansers bijelkaar en zo werd in oktober 1962 de 'Volksdansvereniging G.W.M.D.' opgericht. De afkorting staat voor Geen Woorden Maar Daden.

Er werd één keer in de veertien dagen gerepeteerd in café 'De Waag', onder leiding van de heer Rutgers uit Beilen. Vanwege de oliecrisis in 1979, verdween de heer Rutgers uit beeld en werd de leiding overgenomen door mejuffrouw J. Steg en mevrouw Van der Velde uit Leek. Omdat de dansgroep wegens ruimtegebrek niet langer terecht kon in café 'De Waag', werd uitgeweken naar de Nietapster school. Inmiddels was de leiding overgegaan in handen van mevrouw De Wilde uit Assen, die later opgevolgd zou worden door Martha Jaspers uit Norg.

Mede omdat de gemeente Roden huur ging innen voor een leslokaal en deze huur ieder jaar hoger werd, gaan de voetjes van de G.W.M.D.'ers thans van de vloer in de Centrumschool te Leek. De vereniging telde in 1992 23 volksdansleden uit Nietap en Leek, De laatste jaren blijft dat aantal vrij constant.

==Bronnen==
Bron(nen):