Vertellingen van Jantje Korstman

Uit Historie Nietap-Terheijl
Schoolfoto van ± 1913.

Jantje Korstman, geboren in 1889 op Terheijl, heeft de school van 1894 tot en met 1900 als leerling bezocht. Zij vertelt:

"Vroeger waren er 2 lokalen en die noemden wij de kleine en de grote school. In de kleine zaten de eerste 3 klassen en in de grote de klassen 4 tot en met 6. Meester Postuma was vrij streng en als de jongens erg ondeugend waren kwam het vaak voor dat hij zijn kalken pijp van woede kapot beet. Schrijven leerden wij door het zetten van streepjes op de lei. Het aap, noot, mies was er toen nog niet. Wij moesten letters op de lei natekenen en dan werd ons verteld wat er stond. Dat kon je dan onthouden en zo leerden wij lezen. Ik moest zelf, toen ik 5 jaar was, lopende van Terheijl naar school. Ik was een uur onderweg. We deden ook wel eens spelletjes, zoals touwtje springen, hoepelen, paardje mennen, wat alleen de jongens deden, en knikkeren.

Vakantie? Ach nee, vakantie had men toen niet.

Omstreeks Rodermarkt had je een paar dagen 'aardappelrooivakantie' en dan nog in de meimaand als de school schoongemaakt moest worden. Dat was een heel karwei, doordat het met die kachels in de klas erg stoffig en vies werd. We hadden dan hoogstens 14 dagen vrij. We gingen ook op schoolreis. Alleen de 'groten' van 10 tot 12 jaar, samen met meester Postuma en z'n echtgenote, "t Meesterke',en Tjitske Kuiper, de helpster voor handwerken. We gingen eerst door 't Ronerveld. Hier was het vrij armoedig. Het was een grote heidevlakte met hier en daar een plaggenhut. Bij het hunnebed in Steenbergen aangekomen, mochten we spelen. 'tjonge, dat was feest. Op het laatst waren we moe en dorstig. Het café in Steenbergen had echter geen kwast genoeg voor zoveel kinderen. We moesten wachten tot het melken gedaan was en toen kregen we ieder een glas melk.

Hierna moesten we weer terug lopen naar school. Onderweg in Roden, hij bakker Hoeksema, kregen we nog een plak krentenbrood. Al lopend over de Santeeweg kwamen we weer bij school aan en was de reis ten einde, Het was een mooie dag geweest!"

==Bronnen==
Bron(nen):