Verenigings en clubaktiviteiten

Uit Historie Nietap-Terheijl

Nietap kent een bloeiend verenigingsleven waaraan de leden van de verschillende verenigingen veel plezier beleven. Tegenwoordig zijn deze verenigingen vooral bedoeld voor ontspanning. Vroeger waren heel andere belangen in het spel, zoals bij de oprichting van de begrafenisvereniging, al in 1825! De eierkoopvereniging, opgericht in 1910, was bedoeld om de positie van de kippehouders ten opzichte van de handelaren te verbeteren. De oprichting van 'Natuurschoon Nietap' in 1922 getuigt weer van een vroeg bewustzijn van de bewoners van de schoonheid van hun omgeving.

In willekeurige volgorde worden de verenigingen, waarvan een aantal niet meer bestaat, onder de loep genomen.

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland afdeling Nietap
Biologische Volktuinvereniging Nietap
Vereniging Natuurschoon
Toneelvereniging N.O.Z.W.Z.
De Eierverkoopvereniging
De Begrafenisvereniging
Biljartclub 'De Waag'
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leek-Nietap
Volksdansvereniging G.W.M.D.
De Bouwgroep Nietap
De Speeltuin vereniging
De Bejaardensoos
De Cola-club