Verbouwingen

Uit Historie Nietap-Terheijl
Schoolreis naar Amsterdam, 1924.

Het semi-permanente gebouwtje achter de oude, in 1878 gebouwde, school bestaat al lang niet meer. In 1921 heeft er een verbouwing plaats-gevonden. Daar zijn echter weinig gegevens over bekend. Dit gebouw, met de ramen naar de noord-zijde en zo hoog geplaatst dat de kinderen niet afgeleid konden worden door het verkeer op straat, is in 1954 vervangen door het huidige gebouw, dat met de voorgevel naar het Zuiden staat. Deze gehele operatie kostte destijds een kleine f 33.000,-. Een groot voordeel van de nieuwe situatie was dat de zon nu door de ramen van de drie klaslokalen kon schijnen. Voordien was hier geen sprake van en moest de kachel een uiterste krachtsinspanning leveren om de lokalen van een behaaglijke warmte te voorzien. Bij strenge winters was het dragen van een extra dikke trui dan ook beslist geen overbodige luxe.

In de eerste helft van 1991 werd de school, die toen al 'De Flint' heette, wederom ingrijpend verbouwd. Het semi-permanente gebouwtje achter de school, dat dienst deed als kleuterschool, is afgebroken en de kleuters hebben een eigen plek gekregen in het hoofdgebouw. De indeling is veranderd en de hoofdingang zit weer aan de voorkant van de school. Het interieur van de school is volledig aan de eisen van de tijd aangepast. Aan de buitenkant is zo weinig mogelijk veranderd, zodat ‘het gezicht' van de school z'n oude aanblik heeft behouden en daarom keurig in z'n omgeving past. De openingshandeling op woensdag 26 juni 1991 werd verricht door de 82-jarige oud-leerlinge Iekje Ploeg, middels het opensnijden van een doek. Ze werd bijgestaan door de scholieren, die tegelijkertijd talloze ballonnen op lieten.

Een dag later werd in de school een zeer druk bezochte receptie gehouden voor ouders, personeel en oud-leerlingen. Hieruit blijkt eens te meer hoe sterk de sociale functie van de school in het ongeveer 1000 inwoners tellende Nietap is. Het huidige leerlingen aantal van de Nietapster school is 58.

==Bronnen==
Bron(nen):