Toneelvereniging N.O.Z.W.Z.

Uit Historie Nietap-Terheijl
N.O.Z.W.Z. Opvoering 18-01-1936 (Diekman wait allein) v.l.n.r. de Wagt, Janna Stoffers, Gerhard Huizinga, Griet Kalfsbeek, Geert Stoffers, Hinke Russchen.

De Nietapster toneelvereniging, die is opgericht in 1921, draagt de mooie naam 'Neemt Ons Zoals We Zijn'. Volgens de statuten streeft de vereniging het volgende doel na: "de beoefening van de kunst van het toneelspelen en de welsprekendheid in het openbaar en om het toneelspel in het algemeen zoveel mogelijk te stimuleren".

Rivaliteit tussen Leek en Nietap was aanleiding tot de oprichting van N.O.Z.W.Z. De heren J.Poppema en L.Hillebrands waren erbij betrokken en de eerste leden van de vereniging waren onder anderen: Piet Wijchman, Annie Venema, Trijn Hortsing, Jeen Piek, Jans van der Klei, Tunnis de Wagt, Wed.Hundt, Jan Bos, Kees Graanstra, Catharina Ploeg, Hiltje Gunter en Alida Groefsema.

Via een advertentie werd een toneel gevraagd. Aanbiedingen kwamen uit Wildervank en Veenhuizen. De keuze viel op Veenhuizen en het handeltje werd met een melkkar opgehaald door Evert Hagenauw en Jan Poppema. Door de zware vracht begaven de veren het onderweg. Ze werden vervangen door takkenbossen en zo ging het op Nietap aan. "Mooi dronken en laat thuis", aldus één van de ophalers. Zo kwam de plaatselijke toneelvereniging aan zijn eerste coulissen.

De heer Lucas Hillebrands was de eerste regisseur. Velen zijn in z'n voetsporen getreden: meester Nonkens, Tale Hillebrands, Jans Douwes, Kees Stoffers (1953 tot 1963), Jacob Russchen, Egbert ten Kate (1971 tot 1974), de heer Hofman (1976), Arend Brink (1981 tot 1986) en Harry Fellinger (1986 tot 1992), en laatstelijk J.W.Jonker.

Het eerste toneelstuk heette 'De reis naar Turkije', 'Een kistje met kruid' volgde. De meeste stukken waren vrolijke kolderieke vertoningen, een genre dat ook nu nog het beste tot z'n recht komt bij N.O.Z.W.Z.

Van 1935 tot 1938 lagen de aktiviteiten, wegens gebrek aan leden, stil, maar onder leiding van meester Nonkens nam de jeugd de draad weer op. In 1945 was er sprake van een uitzonderlijke omstandigheid, in café Bulthuis kon geen uitvoering gegeven worden omdat er Canadezen gehuisvest waren. Voor één keer moest er uitgeweken worden naar café Nijdam te Leek. In het jaar 1954 kende N.O.Z.W.Z. een primeur. Met zelf gemaakte lichtbakken, speelde men zich voor de eerste keer letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers! In 1956, bestond de toneelvereniging 35 jaar. Ter gelegenheid daarvan schreef Alida Groefsema een herinneringslied. Het geeft de gezellige sfeer weer, die nog altijd heerst binnen de vereniging.

==Bronnen==
Bron(nen):