Thedema-plaats

Uit Historie Nietap-Terheijl
Huize Thedema omstreeks 1900.

Na het verval van de borg Thedema bleven de grond en boerderijen die tot het landgoed behoorden verpacht. Een van de belangrijkste pachters was de boer Steven Pieters Heckma die op verschillende plaatsen in Nietap een boerderij heeft gehad. Heckma en zijn buurman Eppe Theis waren in die tijd in een proces verwikkeld over het gebruik van een weg waar beiden hun vee lieten grazen. Het betrof waarschijnlijk de oude oprijlaan naar de borg, die tussen de panden nr.75 en nr.77 liep.

Beide boeren pachtten grond van de familie Van Ewsum, maar aan Heckma werd het alleenrecht op het gebruik van de laan toegewezen. Vermoedelijk was dit omdat Heckma ook het borgterrein pachtte want in het processtuk staat dat hij "een heem daar een huis hadde opgestaan" in erfpacht had.

In 1758 voerde de familie Van Ewsum een proces tegen Heckma omdat deze weigerde achterstallige pacht te betalen. Heckma was inmiddels (in 1754) boer geworden op 'Vredeveen' en had misschien toen geen grond van hen in gebruik. Toch keerde Heckma in 1764 terug naar het landgoed van Thedema, waar hij een nieuw huis met boerderij had gebouwd.

De familie Van Ewsum had inmiddels in 1761 de "plaats of heerd lands Thedema genaampt onder Roden op de Nietap gelegen" aan de Groninger steenkoopman en drost van de Hoge Justitiekamer, Pieter Hamminck, verkocht (al eerder eigenaar geworden van Vredeveen) voor 5110 Caroliguldens.

Hammick verkocht Thedema vrij snel door aan J.H.de Raat. In 1781 verkocht diens moeder, Anna de Raat-Cok, "huis, schuur, hoven en eenige landerijen met de naam Thedema te Nietap" voor 6500 Caroliguldens aan Jacob Santee. Jacob Santee overleed in 1816 en zijn erfgoed wordt verdeeld onder de kinderen en kleinkinderen. Thedema werd in 1837 eigendom van Nicolaas Westendorp en Pieter Santee werd eigenaar van het oude borgterrein. Ook nu nog staat vlakbij de boerderij van Heckma een woonhuis van omstreeks 1900 met de naam Thedema. Het huis staat aan het begin van `Thedema's-laantje'. Naast deze laan ligt de Thedema-sloot waarlangs het water van de Leecke naar het Leekstermeer loopt.

==Bronnen==
Bron(nen):