Tautenburgsingel

Uit Historie Nietap-Terheijl

Het verhaal van de monniken die ter helle gingen, leeft nog altijd onder de bevolking, maar de namen van de adellijke bewoners van de havezathe en hun geschiedenis zijn grotendeels vergeten. Zo komt het ook dat weinigen meer weten hoe de 'Tautenburgsingel' in het bos bij Terheijl aan zijn naam komt. Deze anderhalve kilometer lange singel is de oude oprijlaan vanaf de havezathe naar de weg van Roden naar Leek. Tegenover deze singel stond vroeger een boerderij met de naam 'Tautenburg'. Rond de eeuwwisseling was in 'Tautenburg' een herberg van waaruit de dominee van Roden, ds. G.W.Wumkes, in 1906 de omgeving verkende. Over Terheijl schreef hij: "Waar Drenthe aan het Westerkwartier paalt, aan de westerlijke grens van het kerspel Roden, ligt afgezonderd van de wereld, midden in een land van veen en heide, een onaanzienlijke buurtschap van hutten, lage huisjes en keuterijen, die den welluidenden naam draagt van Ter Heijl. Er is op den huidigen dag in dit vergeten onland van schier onbegaanbare wegen eigenlijk niets dat het oog boeit!"

Ook dominee Wumkes was op zoek naar sporen van het rijke verleden van Terheijl. Een enkeling wist hem toen nog te vertellen hoe 'mijnheer de baron', met zijn tweespan op zondagmorgen langs de Tautenburgsingel in Roden naar de Kerk ging. Dit moet Baron van Westerholt, de laatste bewoner van de havezathe Terheijl, zijn geweest.

Het zijn zijn voorgangers, Johanna Sloet en haar eerste echtgenoot, geweest die de naam Tautenburg op Terheijl hebben gebracht. Een naam die geen binding heeft met Nietap, maar die afkomstig is uit de stad Vollenhove, waar Johanna Sloet en haar eerste man hebben gewoond. Naast de havezathe Tweenijenhuizen, bezaten zij in Vollenhove ook de zeer vervallen havezathe Tautenburg, genoemd naar de baronie Tautenburg in de buurt van de stad Jena in het voormalige Oost-Duitsland. Deze havezathe was gebouwd omstreeks 1535, toen George Schenk, Baron von Tautenburg, drost was in Vollenhove. In Nietap verrees dus, ter herinnering aan het oude Tautenburg, een nieuw Tautenburg, aan de singel naar Terheijl, sindsdien Tautenburgsingel geheten.

==Bronnen==
Bron(nen):