Stoombootmaatschappij

Uit Historie Nietap-Terheijl
De vrachtboot 'Leek Nietap' omstreeks 1920. Voor op de boot staat van Belkum, bij de schoorsteen machinist B. Vinkers. Rechts het hotel ‘De Drie Provinciën', op de achtergrond het Gemeentehuis van Leek.

Op 17 september 1862 vroeg Jan Hendriks de Boer uit Leek aan het gemeentebestuur van Leek vergunning voor het onderhouden van een beurtvaart op Groningen. Hij wilde de fakkel van zijn overleden grootvader Marten Harms Vroom uit Nietap overnemen. Jan Hendriks de Boer was een kleinzoon van Marten Harms Vroom. De gevraagde vergunning werd verleend en er werd gevaren met zeilschepen onder de naam 'De Leekster Beurtvaart'.

In 1869 voer echter al weer zijn laatste zeilschip, de 'Leekster Bol', op Groningen. De ontwikkeling in de techniek ging met sprongen vooruit. De zeilboot werd vervangen door een schroefstoomboot. De eerste schroefstoomboot voer vijf maal per week op Groningen. In 1875 werd een tweede stoomboot aangekocht, de 'Leek I'. Het stoomtijdperk was begonnen.

Op 14 juni 1894 werd tussen de Leekster en Nietapster beurtvaarders een vennootschap opgericht met het doel een stoombootdienst op Groningen te beginnen. De Vennootschap kreeg de naam Stoombootmaatschappij "De onderneming Leek en Nietap" en was te Leek gevestigd.

In de eerste decennia van de 20e eeuw voer een vrachtboot met de naam 'Leek Nietap' van Leek naar Groningen. De route liep via het druk bevaren Leekster Hoofddiep, het Leekstermeer en het Hoendiep. Eigenaars waren A.v. Belkum en W.J Akkerman.

De Drachtster tram

De tram ter hoogte van de brug over het Leeksterhoofddiep op weg naar Nietap.

De schroefstoomboten die inmiddels waren vervangen door motorboten kregen na 1913 opnieuw te maken met weer een nieuw vervoermiddel, de Drachtster tram. De Drachtster tram reed vanaf Drachten via Leek-Nietap-Roden naar Groningen voor passagiers- en goederenvervoer. Er werd veel gebruik van het nieuwe vervoer gemaakt. De reistijd per tram naar Groningen was namelijk aanmerkelijk korter en de veerboot werd hiervan de dupe. De tram betekende al vrij snel de ondergang van het beurtvaartverkeer. Ook de naar het Leeksterhoofddiep gegraven sloot is er niet meer. In 1992 heeft de nieuwe rondweg de verbinding die de gegraven sloot had met het Leeksterhoofddiep afgesneden.

==Bronnen==
Bron(nen):