Speeltuinvereniging 'De Iemkörf'

Uit Historie Nietap-Terheijl
Opening speeltuin 1 oktober 1966.

Gespeeld werd er natuurlijk altijd wel al in Nietap, maar vanaf 1 oktober 1966 kon de jeugd zich eindeloos vermaken in een echte speeltuin, gelegen aan de Rembrandtstraat. De speeltuin is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Er was wel al een speeltuincommissie, die ontstaan was uit de Buurtschap Nietap en bestond uit: voorzitter J.Groefsema, secretaris A.N.Hoorns, penningmeester A. Hummel en de leden Linker, Cazemier, Smid, Wolters, Russchen en Franke. Er was echter geen geld om een speelgelegenheid voor de kinderen te scheppen. Het idee om tijdens de Pinkstermarkt van 1966 een stalling voor fietsen, brommers, motoren en auto's te exploiteren leverde het lieve sommetje op van ruim vijfhonderd gulden.

Door de opbrengst van het parkeren kon worden overgegaan tot de aankoop van de sterk verwaarloosde attributen uit de speeltuin achter hotel 'De Drie Provinciën' te Leek. Een kraanwagen van houtwarenfabriek Kok moest er aan te pas komen om de tientallen zware betonnen funderingen op de daarvoor bestemde plaats te krijgen. Vele avonden waren noeste vrijwilligers in de fabriek van de firma Kok bezig met het lassen en het repareren van de roestige speelwerktuigen, terwijl op enkele zaterdagen diverse Nietapsters zich verdienstelijk maakten met het ingraven van de funderingen, het opstellen van de speeltuinattributen en andere voorkomende werkzaamheden. De gemeenschapszin en de grote zelfwerkzaamheid in Nietap vierden deze dagen hoogtij!

In vrij korte tijd waren de werkzaamheden aan de speeltuigen voltooid. De speeltuin beschikte over een grote zweefmolen, zes schommels, vier bootjes, een vierzits-draaitoestel, ringen en rekstok, een familieschommel, twee wip-wappen en een zandbak. De Dienst Gemeentewerken Roden plaatste een hekwerk om het terrein. De toegangspoort bestond uit twee betonnen zuilen waarop het wapen van Groningen en een leeuwekop zijn afgebeeld, met daarop smeedijzeren ornamenten. Ook deze zuilen had men van 'De drie Provinciën' overgenomen, doch oorspronkelijk hadden ze, tot 1934, en als ornament gediend op de Boteringebrug in Groningen. Het geheel werd omzoomd door een plantsoenstrook van twee meter breed.

Door dit prima staaltje werk van alle medewerkers kon de speeltuin op zaterdag 1 oktober 1966 worden geopend. Op deze heuglijke dag was er in café 'De Waag' een druk bezochte receptie. Het voltallige college van B en W. van Roden en vele raadsleden waren aanwezig. Daarna arriveerde alhier, onder de vrolijke klanken van draaioorgelmuziek, een kinderoptocht met door Douwe Franke vervaardigde wagentjes. Gezamenlijk trok men nu door de straten van Nietap richting speelterrein.

Burgemeester M.Bushoff, geassisteerd door de kleine Sina Auwema, hees daar, terwijl de Nietapster jeugd een speciaal openingslied zong, de vlag ten teken dat de speeltuin officieel geopend was. De burgemeester roemde de gemeenschapszin van de Nietapster bevolking. Even later zweefde hij met groot en klein per familieschommel door het luchtruim. 's Avonds maakte het muziekkorps "t Leekster Bloempje" een mars door het dorp en gaf het een taptoe in de nieuwe speeltuin.

De speeltuin februari 1990.

In de navolgende jaren is het bestuur van de speeltuinvereniging, die in de loop der jaren 'De Iemkörf' is gaan heten, immer bijzonder aktief gebleven. Ongeveer 160 gezinnen staan ingeschreven als donateur of lid. Uit de jaarlijkse opbrengst hiervan kan het klein onderhoud worden betaald, zoals het verven en opknappen van speeltuigen. Een gelukje was nog dat het gemeentebestuur van Groningen er geld voor over had om de twee monumentale brugornamenten bij de poort, die volgens het speeltuinbestuur, als gevolg van betonrot, toch al gevaar voor de kinderen opleverden, terug te krijgen. Van dit bedrag kon mooi een nieuwe toegangspoort worden bekostigd. Deze werd op 26 oktober 1991, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de speeltuin, door de Roder wethouder J.Kluitenberg geopend. Verder werden er door de kinderen uit Nietap en Terheijl spelletjes gespeeld, was er een poppenkast- voorstelling en een mini-playbackshow.

's Avonds genoten de ouderen in zaal De Waag van een historische terugblik op een kwart eeuw speeltuin, door het bestuur van de speeltuin opgevoerd, van het optreden van een poppentheater en tenslotte van een fraai stukje muziek. Het feest heeft tot in de kleine uurtjes voortgeduurd. Uit al deze feestelijkheden blijkt maar eens te meer, dat de 'De Iemkörf' nog steeds een bloeiende vereniging is.

==Bronnen==
Bron(nen):