Seizoenarbeid en 'Londense varkens'

Uit Historie Nietap-Terheijl

Er waren veel boerenbedrijfjes waar de boer naast de zorg voor enkele koeien en wat grove tuinbouw zoals erwten en bonen,als boerenarbeider uit werken ging. Aan het eind van de vorige eeuw gingen velen 's zomers de Groningse klei op om vlas te trekken of te maaien. Ook vonden sommigen werk in de steenfabrieken. Later werkten ze vooral in werkverschaffingsprojecten en in de suikerfabrieken te Vierverlaten en Groningen, waar in het najaar volop werk was.

De boeren van wie het bedrijf net te groot was om daarnaast nog uit werken te kunnen gaan hadden het soms erg zwaar. Zij waren voor hun inkomen geheel afhankelijk van de opbrengsten van hun land. Behalve melkkoeien en bouwland hadden velen van hen ook kippen en varkens. Vooral met de varkens konden zij in het begin van deze eeuw wat extra verdienen. Voor het voer van de biggen waren de boeren weinig geld kwijt. De voeraardappelen werden dagelijks in een grote 'stoompot' gekookt. Daar werd de ondermelk (afgeroomde melk), die de melkrijder van de fabriek weer mee terugbracht, aan toegevoegd en soms een beetje meel. De biggen groeiden er prima van. Het koken gebeurde op een speciale kachel die in de stookhut naast de boerderij stond. 's Zomers werd daar ook wel het eigen eten klaargemaakt.

Voor het vuur werden ook geen kosten gemaakt, meestal werden de takken gebruikt die afkomstig waren uit de houtwallen die 's winters werden gesnoeid en gekapt. Het teveel aan takken werd gebundeld en verkocht aan de plaatselijke bakkers, waar de takkenbossen hoog opgestapeld bij de bakkerij lagen.

In de volksmond werden de gemeste biggen 'Londense varkens' genoemd want veel van het varkensvlees werd uitgevoerd naar Engeland. Sinds de opkomst van de industrie importeerde dat land veel voedsel. Er was vooral vraag naar varkens met een gewicht van rond de 100 pond. In zijn boek "Boeren op het Drentse zand" toont Bieleman aan dat vooral rond de eeuwwisseling de Drentse boerenbedrijven produceerden voor de export van varkens naar Engeland. Ook de Nietapster boeren hebben daar dus aan meegedaan.

==Bronnen==
Bron(nen):