Neringdoenden in Nietap en Terheijl rond 1950

Uit Historie Nietap-Terheijl
Het interieur van de winkel van Scheepstra.

Aan het Baggelveld, een toepasselijke naam omdat hier vroeger turf gebaggerd werd, was destijds te vinden de kruidenierszaak annex fouragehandel van Daniël Scheepstra. Daarnaast dreef Scheepstra nog een boerenbedrijf. De meeste kruidenierswaren zaten nog niet in een verpakking zoals hedentendage het geval is, maar alles was los te koop. Bijna alle waren moesten met behulp van een weegschaal en diverse gewichten afgewogen worden. Het wegen van gort, suiker of erwten leverde weinig problemen op. Bestelde een klant echter stroop of groene zeep, dan was het een minder leuk karwei om de kleverige massa af te wegen. Van schenkstroop had men in die tijd nog nooit gehoord...

Aan de buitenmuur van de winkel hingen fraaie emaille reclameborden van onder andere: Douwe Egberts tabak, koffie en thee, Persil, Van Nelle's pakjes koffie, Radion en Smith's koffie-thee Groningen.

Scheepstra had toentertijd 2 knechten in dienst, Jans Douwes, bekend van de cabaretgroep 'De Bekketrekkers' en later van de muziekvereniging 'Noordenveld' en Klaas Giezen, thans woonachtig in Roderesch. Ook was er een dienstbode werkzaam. De waren werden naar de klanten gebracht door middel van een grote boodschappenkar, die door een paard werd voortgetrokken. Voor het uitventen van fourage werd een wagen gebruikt waar 2 paarden voor liepen. Eind mei 1990 heeft de winkelbel voor Klaas en Pieterdien en hun tevreden klanten voor de laatste keer gerinkeld. Daarmee is de laatste winkel in Terheijl ter ziele gegaan.

In deze kleine gemeenschap was nog een kruidenierswinkel te vinden en wel die van Jacob en Marie Wolters. Op het adres dat nu te boek staat als Schapenweg 8. Zij hadden eveneens naast hun winkel een boerenbedrijf. In zo'n geval werd er gesproken van 'keuternering'. Marie vroeg eens aan twee meisjes van rond de 6 jaar, die in de winkel kwamen, of ze voor haar een mooi liedje konden zingen. Dat konden ze wel en even later schalden de volgende regels door het kleine vertrek: "Marietje vrijt met een huzaar, de hele tijd heel het jaar..."

Dan was er nog Abraham Melissen, destijds wonende aan de Vagevuurselaan 10 en later aan de Scheperij 2. 'Bram', zoals men hem in de volks 11 mond noemde, stond te boek als landbouwer. Daarnaast was hij min of meer zelfstandig loonwerker. Zo heeft hij vele hectaren gras gemaaid onder andere aan de Meerweg, vlak bij het meer, door middel van z'n grasmachine met maaibalk die getrokken werd door een paard.

Een andere bron van inkomsten voor Bram was het drekmennen. In 1930 is hij begonnen om de drek en aanverwante artikelen, zoals as, twee morgens per week bij de mensen in Terheijl, Nietap en Leek op te halen. Hij heeft deze ophaaldienst vijftien jaar verricht.

In het begin had hij daarbij assistentie van Johannes en Frans Hut, later van Roelf Hubers en Rikus Postema. Bram had drie drekwagens, die stuk voor stuk vol gemaakt werden, met daarvoor twee paarden. De drek werd gestort achter de woning van Rieks ter Veld, Scheperij 5 en later in een gat achter 'Bella Vista', Vagevuurselaan 4.

Vele andere werkzaamheden heeft Bram nog gedaan, zoals het aanvoeren van stenen voor het verharden van de Meerweg, het uitgraven van de zogenaamde 'goudvisvijver' in het Natuurschoonbos en het vervoeren van de kermisattributen van Jan Sluiter van de ene kermis naar de andere, wat dikwijls 's nachts moest gebeuren.

Bram bad verder een grote voorliefde voor dieren en dan speciaal voor paarden. Fietsen deed hij van nature met grote snelheid en praten kon hij als Brugman. Het was vaak moeilijk om er een woord tussen te krijgen als je bij hem aan tafel zat.

Op 30 april 1990 is Abraham Melissen, één der markantste inwoners van Terheijl, op 91-jarige leeftijd overleden.

In Terheijl was ook, in samenwerking met Nietap, een KI-vereniging actief. Voorzitter hiervan was Reit van der Veen, die achter het waterleidingbedrijf aan de J.P.Santeeweg woonde. De bol, de onmisbare schakel in het geheel, was gestationeerd bij Roel Brink, destijds bewoner van 'Huize Terheijl', Als inseminator was Wiebe Louwes uit Zevenhuizen aangesteld, die twee maal daags, per fiets op kuzibanden, z'n route afwerkte langs z'n 'klanten'. Het dekgeld bedroeg ongeveer tien gulden. Omdat de bol Roel Brink te kwaad werd, verplaatste men hem naar Jenne Cazemier. Rond 1950 kwam er een eind aan de KI-vereniging, omdat werd gefuseerd met Peize en Eelde.

==Bronnen==
Bron(nen):