Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leek-Nietap

Uit Historie Nietap-Terheijl
Plattelandsvrouwen. Voorste rij: v.l.n.r.: Hieka Scheepstra, Gerry Tulner,Jannie Jonker, Frouwke van Leeuwenl. Achterste rij v.l.n.r.: Jannie Spa, Mattie Veenstra, Alie Folkerts, Jopie Blok, Miny Hemminga, Leny Dijkstra.

De Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Leek-Nietap is in 1937 tot stand gekomen. Er waren toen 38 leden, onder andere uit Zevenhuizen.

In het bestuur werden benoemd de dames Van Barneveld, Reijntjes, Kattouw en Hagendijk, de wijkzuster van Zevenhuizen. Tijdens de oorlog werd de Bond ontbonden en op 18 juli 1945 werd de afdeling Leek - Nietap opnieuw gestart met en ledenaantal van 56. In Zevenhuizen wilde men zelf een afdeling oprichten.

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor, en deelname aan, de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek. De afdeling organiseert onder andere: avondbijeenkomsten, koffieochtenden, cursussen en excursies. Ook gaat men uit fietsen, wandelen en zwemmen. Tevens zijn er vaste groepen, zoals de leeskring, de volksdansgroep, de toneelgroep en die voor tekenen en handwerken. De afdeling verschillende heeft verschillende afgevaardigden in de Provinciale Commissie Wonen, de Provinciale Culturele Commissie, de Vrouwen Advies Commissie, de Marktcommissie Vrouwenraad, de Stichting Dorpshuis en de Stichting Vredewold.

Het ledental van de Plattelandsvrouwen bedroeg in 1992 ongeveer 155.

==Bronnen==
Bron(nen):