Meester W.J.B. Nonkes

Uit Historie Nietap-Terheijl
Meester Nonkes poseert op zijn motor. Achterop zit zijn vrouw. Zoon George en dochter Henny kijken toe. Opnamedatum 1921.

Nadat de heer Nonkes onderwijzer was geweest te Haren en hoofd der school te Leek, werd hij gedurende de periode van 1917 tot 1939, als opvolger van meester Posthuma, hoofd der Openbare Lagere School te Nietap. Met z'n echtgenote woonde hij naast de school in het zogenaamde 'meestershuis'.

In onderwijskringen stond de heer Nonkes zeer goed bekend. Ook in het verenigingsleven was hij bijzonder actief.

Zo was hij onder andere voorzitter van de plaatselijke toneelvereniging N.O.Z.W.Z.. Als secretaris van de Vereniging tot Behoud van Natuurschoon was hij zeer betrokken bij de natuur en probeerde dit onder andere over te brengen op zijn leerlingen door ze nestkastjes te laten plaatsen in het bos. Bovendien was hij secretaris van de V.V.V., oprichter van de korfbalvereniging 'Una' en bestuurslid van de 'Buurtschap Nietap' van 1920 tot en met 1924.

Verder was de heer Nonkes bij de destijds bestaande plaatselijke Oranjevereniging een spontaan en meelevend lid. Hij nam bij de herdenkingsfeesten te Roden een vooraanstaande plaats in.

Hier dient zeker ook vermeld te worden dat hij zeer bedreven was met de pen. Met ijver en toewijding schreef hij krantenartikelen over plaatselijke activiteiten.

Na een kortstondige ziekte overleed de heer Nonkes op 53-jarige leeftijd op 3 januari 1939. Hij werd in Roden begraven.

==Bronnen==
Bron(nen):