Lammert Lubbers

Uit Historie Nietap-Terheijl
Lammert Lubbers.

Lammert Lubbers is op 15 november 1918 geboren te Foxwolde. Sinds vele jaren woont hij al weer, tezamen niet z'n echtgenote, aan de Schapenweg te Terheijl.

Gedurende die periode heeft hij zich met enthousiasme ingezet voor het verenigingsleven en hij is nog steeds een actief lid van de dorpsgemeenschap. Zestien jaar is Lammert Lubbers bestuurslid van de Buurtschap Nietap geweest, waarvan vele jaren als secretaris. Z'n mooie en duidelijke handschrift leverde hem vele pluimpjes van z'n medebestuursleden op. Inmiddels is Lammert ook al eenentwintig jaar bestuurslid van de begrafenisvereniging Nietap. Verder organiseerde hij de Palmpasenoptocht en was hij een gewaardeerde kracht bij de bouw van de traditionele paasbult te Terheijl waar telkenjare honderden bezoekers in alle warmte van genieten. Hij heeft lange tijd namens de Buurtschap een bloemengroet bij huwelijksjubilea verzorgd. Ter gelegenheid van Pasen ontvingen de 80-plussers in de buurtschap van hem een mooi boeket. Met assistentie van Alie Folkerts en Jopie Blok organiseert hij de kaart- en sjoelmiddag voor de bejaardensoos en regelt hij de bejaardenreisjes in Nietap.

Als waardering voor het vele werk dat hij binnen de gemeenschap Nietap-Terheijl heeft gedaan, ontving Lammert Lubbers na zijn laatste jaarvergadering als bestuurslid van de buurtschap Nietap-Terheijl, op 19 maart 1987 in café 'De Waag', uit handen van burgemeester Jaap Verkerk van Roden, de erepenning van de gemeente. Tevens werd de verraste Lubbers tijdens dit gezellig samenzijn benoemd tot ere-lid van de Buurtschap Nietap/Terheijl.

Lammert Lubbers, die gedurende 30 jaar werkzaam was als grondmonsternemer bij het laboratorium voor grond- en gewasonderzoek, is het beste te karakteriseren als iemand die altijd en voor iedereen klaar staat, als een man van de klok en als iemand die beschikt over een flinke dosis humor.

==Bronnen==
Bron(nen):