Kleuterschool 't Sprokkelnest

Uit Historie Nietap-Terheijl
Meester Nonkes plaatst met de kinderen nestkastjes, schoolfoto 1928.

Jarenlang zijn er in Nietap pogingen ondernomen om tot de stichting van een eigen openbare kleuterschool te komen. Het was dan ook begrijpelijk, dat het dorp het eind oktober 1975 als een bijzondere gebeurtenis ervoer, dat de officiële opening van de kleuterschool kon worden verricht. Dat gebeurde door de heer J.W. Arkies, hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente Roden, van wie Nietap een gewaardeerde medewerking had gekregen bij de stichting van de school. De eerste kleuterleidster van 't Sprokkelnest was Liesbeth Venema. In 1978 werd ze opgevolgd door Annelies van Dijk en vanaf 1987 heeft Erna van der Linde de leiding over de kleuters.

De kleuterschool was bij de lagere school geplaatst. Juf Venema en de 30 kleutertjes vertoefden in een semi-permanent gebouw met een speelwerklokaal, hetgeen als een uitstekende accomodatie werd ervaren.

De kleuters genoten bij de opening van een poppenkastvoorstelling in de openlucht, waarbij mevrouw A.Folkerts-Kalfsbeek een hoofdrol vervulde. Als eregast was de burgemeester van Roden, de heer J.H.Riemersina, aanwezig.

De heer J.Niemeijer, voorzitter van de oudercommissie, merkte in z'n welkomstwoord op dat de groeiimpuls, die Nietap in de vorm van drie jaar geleden gebouwde woningen heeft gekregen, de stichting van de school mogelijk heeft gemaakt. Daarbij heeft het hoofd van de lagere school, de heer E. ten Kate, een doorslaggevende en stimulerende rol vervuld. Het schoolhoofd heeft ook de naam bedacht voor de kleuterschool, 't Sprokkelnest. Er was een oproep gedaan in de schoolkrant om een naam te bedenken. Ter gelegenheid van de opening kregen de kleuters een tinnen kroes, met hun naam en de datum er in gegraveerd. Door de plaatselijke kindervriend Douwe Franke werden twee skelters aangeboden.

Ook de kleuterschool heeft moeilijke tijden doorgemaakt. Zo zakte het kleuterbestand in de jaren 1977-1979 onder het wettelijk minimum van 30. Door medewerking van B. en W. van Roden en de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen heeft men het hoofd boven water weten te houden. In 1991 was er weer geheel ander nieuws. Wegens een ingrijpende 'hernieuwbouw' van de lagere school, werd het semi-permanente gebouwtje achter de school afgebroken en kregen de kleuters een eigen plek in het hoofdgebouw.

==Bronnen==
Bron(nen):