Het stembureau

Uit Historie Nietap-Terheijl
In april 1935 had Nietap in ieder geval wel al een stembureau, getuige deze foto, het stemlokaal bevond zich achter in het café van Bulthuis. In het stembureau hadden toen zitting: voor-zitter H.P.Heersema (rechts), N.C. Ilillebrands (links) en de krasse, 88- jarige Harke Kuipers (midden), die ook de gehele dag op het bureau aanwezig was! (uit: 'Het Noorden' geillustreerd weekblad voor Groningen en Drenthe).

In een brief van 24 december 1907, gericht aan de Raad der gemeente Roden, werd het verzoek gedaan tot het instellen van een stembureau,opdat ook ouden van dagen in de gelegeheid zouden zijn hun stem uit te brengen. De brief was ondertekend door een dertigtal ingezetenen van de Buurtschap Nietap en men sprak mede namens inwoners van Terheijl. Bij de kiezers in Nietap was voeldoende animo om aan hun democratische plicht te voldoen.

In 1909 bestond het bestuur van de kiesvereniging Nietap en omstreken, met zo'n 60 leden, uit de heren: Posthuma, Glas, Denneboom, Venema en L.Hillebrands.

Hedentendage vertonen de kiesgerechtigden in Nietap, op gezette tijden, nog steeds een actief stemgedrag, en wel in café 'De Waag'.

==Bronnen==
Bron(nen):