Het paasvuur te Terheijl

Uit Historie Nietap-Terheijl
Paasbult april 1992.

Een hoogtepunt voor de bevolking van Terheijl is ieder jaar ongetwijfeld het aansteken van de paasbult op tweede Paasdag! Sinds jaar en dag is dit een traditie waar velen een warm gevoel aan overhouden. De paasbultbouwers, grotendeels bestaande uit de jongere Terheijlster garde, getroostten zich al zo'n twintig jaar geleden heel wat moeite om een respectabele bult uit de grond te stampen.

Met een boerenwagen, die met de hand werd bestuurd, trok men er op uit om in de naaste omgeving brandbaar materiaal, dat hoofdzakelijk uit snoeihout bestond, te verzamelen. Een arbeidsintensief gebeuren. Een tiental weken voor Pasen waren de bouwers al driftig in de weer en werd het zogenaamde fundament gelegd. Het gehele bouwproces geschiedde met handkracht, maar het enthousiasme was groot. Gaandeweg werd de bouw iets 'professioneler' aangepakt en verschenen er bij het groeien van de bult opeen gestapelde boerenwagens en steigers naast de takkenberg..

Boven op de bult, die jaarlijks een hoogte bereikte van twaalf tot vijftien meter, stond de 'baas van de bult' Peter Wolters. Hij zorgde er voor dat het geheel gelijkmatig werd opgebouwd. Tussen de bedrijven door, de bouwactiviteiten vonden grotendeels des zaterdag-smiddags plaats, kwam er zo tegen de klok van drie regelmatig iemand van de plaatselijke bevolking langs met een boodschappentas, om de noeste arbeiders van een welverdiende bak koffie dan wel frisdrank te voorzien. Soms werd er onder barre omstandigheden gewerkt, zodat een hartverwarmertje bijzonder welkom was.

Aan het eind van de bouw werd er in het midden van de bult alvast wat ruimte vrij gehouden waar de paal inclusief teerton geplaatst kon worden. Op de zaterdagmorgen voor Pasen vond dit gewichtige karwei altijd plaats. Vervolgens zorgden de bouwers er voor dat alles rondom de bult er netjes bij lag, zodat de keurmeesters van de Vereniging voor Volksvermaken uit Roden vooral een nette bult aantroffen. Diverse malen werd er aan Terheijl een eerste prijs toegekend, wat een leuk geldbedrag opleverde. Maar men heeft ook wel eens genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Er is altijd een sportieve rivaliteit geweest tussen de paasbulten van Terheijl en de Poolswijk. Beurtelings gingen zij met de eerste prijs aan de haal.

Helaas is er in 1992 een einde gekomen aan deze traditie. Het provinciaal bestuur van Drenthe heeft vastgesteld dat de plaats van de Terheijlster paasbult is gelegen binnen een grondwaterbeschermingsgebied en sprak zijn veto uit.

Protesten mochten niet baten. De bouwers kunnen moeilijk in hun lot berusten. Maar of de Terheijlster paasbultbouwers ooit nog eens vol trots een brandend spectakel aan het publiek voor zullen kunnen toveren is zeer onzeker.

==Bronnen==
Bron(nen):