Het ontstaan van het dorp Nietap

Uit Historie Nietap-Terheijl

Het is duidelijk dat twee zozeer met elkaar verbonden dorpen als Leek en Nietap ook in hun geschiedenis met elkaar vergroeid zijn.

Hoewel er geen zekerheid bestaat over het ontstaan van het dorp Leek, is het aannemelijk dat pas nadat aan het begin van de 17e eeuw de oorlogsdreiging was verdwenen, de burgerbewoning in Leek goed op gang kwam. Vooral door de turfwinning namen de handel en scheepvaart hier snel toe. Leek zou in de loop der eeuwen uitgroeien tot een typisch handels- en industriedorp.

Nietap volgde wat later en kreeg vooral als grenspost betekenis. Ook voor Nietap geldt dat handel en kleine industrie van belang waren. Opmerkelijk is echter dat de bebouwing van Nietap veel ruimer van opzet is dan die van Leek. Hoewel er geen zekerheid over bestaat is het aannemelijk dat Nietap vanwege zijn ruime opzet lange tijd de plaats was voor de bekende Pinkstermarkt. Pas later, in de 19e eeuw, zou deze zijn verplaatst naar Leek.

Nietap kende vanaf het vroegste begin veel herbergen, het dankt mogelijk zijn naam eraan (De herberg De Nijentap) en bood niet alleen aan passanten maar ook aan hun vee en boerenwagens tijdelijk onderdak.

==Bronnen==
Bron(nen):