Het aantal leerlingen was soms kritiek

Uit Historie Nietap-Terheijl
Getuigschrift van Lukien Baving.

Wat het leerlingenaantal betreft kent de openbare school in Nietap ups en meerdere downs. Vanaf 1878 tot 1887 was het een eenmansschool. In 1887 kwam er een tweede leerkracht bij en in het begin van de twintigste eeuw zelfs een derde. Rond 1938 was de situatie voor de derde leerkracht uiterst kritiek. Destijds bezocht een kind, waarvan de ouders in Groningen woonden, de school in Nietap. Daardoor werd het aantal leerlingen precies op het nodige peil gehouden. Het kind ging bij zijn grootouders in Nietap in de kost. De reiskosten Groningen-Nietap vice-versa werden door de leerkracht, die 'op de wip zat' uit eigen zak betaald... Ook is het voorgekomen, dat scholen onderling elkaar de leerlingen 'afsnoepten' door ouders te 'paaien' met schoeisel en kleding.

De na-oorlogse geboortegolf heeft ook voor deze school z'n consequenties gehad. In de vijftiger jaren had de school meer dan honderd leerlingen. Daarna liep het aantal sterk terug. In 1967 werd de school zelfs met opheffing bedreigd, doordat het leerlingenaantal tot beneden de toen geldende norm van 50 was gedaald. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Roden op 27 oktober werd dit onheil gelukkig bezworen. Ook in de beginjaren zeventig verkeerde de school nog steeds op een dieptepunt. Onder meer door de geweldige inzet van het nieuwe hoofd van de school en z'n vrouw, dhr. en mevr. ten Kate, nam het aantal leerlingen weer toe. In 1972 waren er slechts 27 leerlingen en in 1977 maar liefst 61! Het vreemde verschijnsel, dat kinderen uit Nietap de lagere school in Leek bezoeken werd teruggedrongen en zo hoort het ook. Ondanks de problemen ten aanzien van het leerlingenaantal, leeft onder de bevolking van Nietap de stellige overtuiging dat de school er altijd zal blijven! Een beetje chauvinisme hoort er bij, bovendien is een dorp met een school een levend dorp!

==Bronnen==
Bron(nen):