Het Leekstermeer

Uit Historie Nietap-Terheijl

Het Leekstermeer of liever gezegd 'Zulthermeer', zoals de vroegere benaming is, het meer ligt tenslotte in z'n geheel in de gemeente Roden, is ontstaan uit een oude natuurlijke waterloop, waar wind, water en afslag een steeds groter wordende plas van hebben gemaakt. De omringende weilanden spelen in een merengebied een belangrijke rol. Wanneer waterbeheersingsmaatregelen of bemesting niet al te veel roet in het eten gooien, kan een prachtig leefgebied voor weidevogelsoorten blijven voortbestaan. Zo ook rond het Leekstermeer, waar onder meer de volgende weidevogels hun eigen lied zingen: de kievit, de grutto, de scholekster, de tureluur, de watersnip en zelfs de fuut. In de wintermaanden vinden de kol- en rietganzen in de weilanden bij het meer voldoende rust en voedsel om het er een poosje te kunnen uithouden.

Paviljoen Hagendijk. Gebouwd in 1934, afgebrand februari 1942.

Het Leekstermeer is vanzelfsprekend een ideaal oord voor de watersporter. Aan de Nietapster kant van het meer vinden we het watersportbedrijf van Chris Cnossen. De familie Hagendijk begon op deze plaats in 1934 een paviljoen en een aanlegsteiger met verhuur van roeiboten. Het eerste gebouwtje stond op palen. Het was 's zomers erg gezellig bij het meer, wat menig fietser deed besluiten om er 's zondags even een kijkje te nemen. In 1942 brandde dit paviljoen echter af.

Paviljoen Cnossen1947-1970 (opname datum 1952/1953).

In 1947 startte Piet Cnossen de zaak weer op. Er was toen al een kleine kampeerplaats met een paar zomerhuisjes. Vanaf 1934 tot in de zestiger jaren was een gedeelte van het meer ingericht als badplaats met een zwemstrand van ongeveer 40 meter breed. Vanaf dit strand liepen aan weerszijden lange steigers het meer in. Ook stonden er enkele badhokjes naast de zonneweide. Van dit 'zwembad' werd door Nietapsters, Roners en Leeksters veelvuldig gebruik gemaakt. Van het strand is inmiddels niets meer over, er groeit nu alleen maar riet.

Ook hedentendage kan de watersporter op het Leekstermeer prima uit de voeten. Paviljoeneigenaar Chris Cnossen heeft hier goed op ingespeeld door het verhuren van zeil- roei- en motorboten, surfplanken en kano's. Speedboten worden op het Leekstermeer niet toegelaten.

De zeilvereniging ZKZM, deze letters staan voor Zeil- en Kampvereniging Zulthermeer, bestond in 1990 25 jaar. Het is een bijzonder actieve vereniging, die ieder weekend 'te water gaat' en waarbij de jeugdopleiding een belangrijke plaats inneemt. Diverse wedstrijden worden door de ZKZM georganiseerd, o.a. in de klassen Optimist, Flits en Splash.

De vier-sterren camping, die eveneens tot het complex behoort, telt nu ongeveer taehtig vaste en zestig losse plaatsen, zodat veel vakantiegangers, uit binnen- en buitenland, volop van het mooie en rustige Leekstermeer kunnen genieten. Bij helder weer heeft men, gezeten op het terras van het paviljoen, een prachtig uitzicht over het kabbelende water van het meer. De skyline van de stad Groningen is duidelijk waar te nemen. Niet zichtbaar daar zijn de paviljoens van Enoch Pool en Bareld van der Dong, die aan de andere kant van het meer hun brood verdienen.

Zwembad aan de zuidzijde van het meer van 1936-1942. Opgericht daar Haatje Hillebrands en J.Hagendijk.

De vele visliefhebbers ervaren het meer als een uitstekende plek om hun hengel uit te gooien en een visje te verschalken. Voor met name de zwemmers is het een geruststellende gedachte dat het Zuiveringsschap Drenthe om de twee weken watermonsters neemt en dat de resultaten hiervan immer positief uitvallen. Men kan zich dus naar hartelust in en op het water uitleven zonder zich zorgen te hoeven maken over de kwaliteit van het zwemwater.

Het water over het gehele meer is één tot anderhalve meter diep. Een vaargeul zoals die er eens was, is er niet meer. Voor de exploitant van de rondvaartboot, de heer J.Elsinga, is dit echter geen enkel beletsel om in het seizoen dagelijks, vanuit Leek, met talloze passagiers het meer over te tuffen.

Niet alleen bij de zomerdag is het een lust om in, op of nabij het meer te vertoeven, ook 's winters is het een ideaal oord. Vooral wanneer Koning Winter er voor heeft zorg gedragen dat er een zodanig dikke ijslaag is gevormd, dat het schaatslegioen er uit de voeten kan.Het is werkelijk een genot om zowel jong als oud op de gladde ijzers bezig te zien! De toertochten over het meer genieten altijd grote belangstelling. Om de spieren tussen de bedrijven door even wat rust te gunnen, biedt de koek- en zopie-tent uitkomst.

Na de opsomming van alle positieve punten over het meer, is een opmerking met een iets minder positieve strekking toch ook op zijn plaats. Het gaat om de klinkerweg, met de toepasselijke naam Meerweg, die de bezoekers naar het meer leidt. Deze verkeert in een niet al te florissante staat. Mocht de gemeente Roden hier of daar nog wat geld hebben liggen, dan verdient de Meerweg een grondige opknapbeurt!

==Bronnen==
Bron(nen):