Harke Kuipers

Uit Historie Nietap-Terheijl

Harke Kuipers, geboren te Midwolde op 15 april 1847 was wagenmaker/rijtuigmaker te Nietap. Hij kwam in 1876 in dienst bij Lubbartus van der Boor aan de J.P.Santeeweg 11, die aldaar het beroep uitoefende van houtbewerker/timmerman.

Als kostadres had Harke het adres van Albert Poppema aan de J.P.Santeeweg 7-9. Albert Poppema overleed op 07-07-1876 en nadien werd Harke Kuipers inwonend bij Albert Poppema’s weduwe Gepka Roeliena van der Boor. Op 03-05-1877 trouwde Harke Kuipers te Groningen met Grietje Reitsema (Hoogkerk, 05-02-1854) dochter van Gerrit Reitsema en Aaltje Alberts Staal. Het gezin werd inwonend bij de weduwe Gepka Roeliena van der Boor. Alhier werden in het gezin Harke Kuipers geboren :

Aaltje Kuipers (Nietap, 14-02-1878) Tjitske Kuipers (Nietap, 04-08-1879) Antje Kuipers (Nietap, 18-04-1882) Freerktje Kuipers (Nietap, 30-03-1884) Gerrit Kuipers (Nietap, 06-02-1886) Arend Kuipers (Nietap, 27-11-1887)

Het gezin Kuipers verhuisde in mei 1889 naar J.P.Santeeweg 11. Harke Kuipers had op dat adres de timmerwinkel van Lubbartus van der Boor overgenomen.

Aldaar werden nog geboren Hillechien Kuipers, (Nietap, 29-09-1889) Jacoba Grietiena (Nietap, 29-02-1892) Hun zoon Arend Kuipers overleed te Nietap op 23-03-1893.

Het gezin Harke Kuipers verhuisde in 1897 naar J.P.Santeeweg 24. Hij had daar het café Nijetap gekocht en hij begon naast het café-bedrijf een wagenmakerij. Zo was Harke Kuipers naast wagenmaker/rijtuigmaker nu ook caféhouder. En hij was ook brandmeester.

In 1911 bij de aanleg van de ‘Drachstertram’ moest het café van Harke Kuipers worden afgebroken. Het café stond zodanig in een bocht dat de tram niet kon passeren. Op 09-11-1911 vroeg Harke Kuipers aan de gemeente Roden een bouwvergunning voor de bouw van een nieuw café annex woonhuis. Ded toestemming werd verleend. Er kwam een nieuw café met wachtkamer met kaartverkoop voor trampassagiers en woonruimten. Het nieuwe café kreeg de naam ‘Het Bonte Paard’.

Het gezin Harke Kuipers betrok na oplevering, in 1912, het nieuwe café.

Op 19 april 1920 vroeg Harke Kuipers aan BenW van Roden vergunning voor het mogen oprichten van een wagenmakerij aan de achterzijde van zijn café ‘Het Bonte Paard’. Op 07-06-1920 werd de gevraagde toestemming verleend. In 1920 was het nieuwe gebouw voor de wagenmakerij / stelmakerij klaar.

Op 01-05-1925 verzocht Harke Kuipers BenW van Roden zijn drankvergunning voor de verkoop van sterke drank in het klein voor de gelagkamer en de vergaderkamer over te willen schrijven op naam van zijn schoonzoon Eije Jacob Bulthuis. Het verzoek werd ingewilligd.

Op 02-05-1925 trouwde Harke Kuipers’ dochter Jacoba Grietiena te Roden met Eije Jacob Bulthuis. Hij nam het café van Harke Kuipers over en hij werd de nieuwe eigenaar van het café ‘Het Bonte Paard’. In 1925 kreeg Harke Kuipers toestemming voor zichzelf naast de wagenmakerij een woonhuis te mogen bouwen. Toestemming werd verleend.

Harke Kuipers overleed te Nietap op 17-02-1941. Zijn inwonende zoon Gerrit Kuipers werd met zijn gezin hoofdbewoner. Na 1968 werd het pand ingericht voor pensiongasten. Op 25-12-1975 brandden de panden J.P.Santeeweg 26 en 28 af. De afgebrande panden werden niet herbouwd. Een braakliggend terrein bleef over....

==Bronnen==
Bron(nen):
  • De informatie op deze pagina, of een eerdere versie daarvan, is geheel of gedeeltelijk afkomstig uit "De historie van Nietap - Terheijl" zoals geschreven door Henk Doedens.