Grenswijzigingen

Uit Historie Nietap-Terheijl

Werd er vroeger werkelijk om grond gevochten, bij de recente grenswijzigingen tussen Nietap en Leek ging het er gelukkig wat vredelievender toe.

De Gemeenteraad van Roden stelde in juni 1930 vast, dat het grondgebied van het dorp Nietap en buurtschap Terheijl als volgt begrensd was: "gemeentegrens Leek vanaf de Drentsche Wyk, langs de Leekster Hoofdvaart tot het Leekster- of Zulther-meer; de Jarrensche Gouwe tot de Buiten Bitze; deze Buiten Bitze tot het kadastrale perceel Sectie I nummer 1206; de noordgrens van dit perceel en de noordgrens der percelen nummers 599, 652, 1541 en 1540 tot en over den kunstweg Roden-Nietap; deze wandelweg tot het brugje by de Maatlandsche bosschen; de daaraanwezige dyk tot den straatweg Terheyl-Nieuw-Roden (Schepery), zooals deze dyk ten kadaster is aangeduid als grens tusschen blad 1 en 3 van Sectie K; deze kunstweg tot de Drentsche Wyk; de Drentsche Wyk tot de gemeentegrens Leek".

Verscheidene malen werd er gesproken over grenswijzigingen, doch vaak was het niet meer dan een storm in een glas water! Zo ook in het voorjaar van 1962. Toen werden namelijk de voors en tegens van een eventuele aansluiting van Nietap bij de gemeente Leek niet alleen op straat besproken, maar zelfs in de kranten. Het gemeentebestuur van Roden voelde zich buitengesloten en ging niet in op de uitnodiging van de Buurtschap Nietap om een forum te houden over dit onderwerp. In de loop van het jaar werden de gemoederen gesust en belandden de voorstellen in de doofpot.

In 1972 werden er door het gemeentebestuur van Leek initiatieven genomen tot grenswijziging. In een bespreking van de gemeentebesturen van Leek en Roden met de Commissie Vraagstukken Grensgebied Groningen-Drenthe kwam men tot de conclusie dat er geen duidelijke redenen voor een grenswijziging aanwezig waren, zodat alles bij het oude bleef.

Een bijzonder onrustbarend bericht kwam er in 1976 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Men kwam namelijk met het voorstel om Nederland in 24 provincies op te delen, wat tot gevolg zou hebben, dat Roden, Peize, Eelde en Zuidlaren bij de nieuwe provincie Groningen zouden gaan horen. De bewoners van genoemde gemeenten kwamen hiertegen in opstand, onder het motto: "De kop hoort erop"! Ook deze voorgenomen grenswijziging belandde in de prullenbak.

In 1986 kwamen Leek en Roden evenwel toch tot een grondruil. De gemeente Roden stond een stuk grond af waarop het winkelcentrum 'De Liekeblom' verrees, daarvoor in de plaats ontving zij een gedeelte van het Leekstermeer terug, zodat het gehele Leekstermeer Rodens grondgebied werd.

Zou dit een reden kunnen zijn om het Leekstermeer voortaan weer Zulthermeer te gaan noemen? Wie weet?!?

==Bronnen==
Bron(nen):