Geert Jannes Landweer Jzn.

Uit Historie Nietap-Terheijl
Geert Jannes Landweer, omstreeks 1900.

De hiervoor genoemde personen speelden vooral binnen het dorpsleven van Nietap een belangrijke rol. Geert Jannes Landweer behoorde tot de Nietappers die vooral buiten hun geboorteplaats naam maakten. Misschien is hij daarom nu niet meer zo bekend. In dit boek verdient hij echter een eigen plaats, want Landweer heeft voor Drenthe veel betekend op wetenschappelijk en cultureel gebied.

Geert Jannes werd geboren op 15 augustus 1859 in Roden maar groeide met zijn broer Derk Garmts op in Nietap en wel op Vredeveen. Zijn ouders Jacob Copinga Landweer en Deeuwerke LandweerScholma waren door vererving eigenaar geworden. Geert Jannes kon goed leren en ging naar de Rijks HBS te Groningen. Daarna volgde hij een opleiding voor belastingontvanger en had diverse standplaatsen door heel Drenthe. Eenmaal naam gemaakt, vestigde hij zich in Assen. Zijn kundigheid als Ontvanger was wijd bekend en is mede van invloed geweest op zijn benoeming tot commissaris van de Drentse Kanaal Maatschappij in 1905.

Als nazaat van de bekende Santee's was Geert Jannes van jongsafaan een historisch besef en een grote interesse voor de uitgestrekte familiebezittingen in NoordDrenthe bijgebracht. Zijn hele leven zou hij zich inzetten voor het behoud van het Drentse cultuurgoed. Zijn grote interesse voor de archeologie van Drenthe leverde een aantal indrukwekkende publikaties op, onder andere over de zogenaamde veenlijken. Als correspondent voor 'Het Provinciaal Museum van Oudheden' in Assen maakte hij melding van bijzondere vondsten in de buurt van zijn woonplaats. Daarnaast was Landweer een bijzonder kundige amateur fotograaf hetgeen vaak goed van pas kwam. Een aantal foto's van opgravingen zijn als documentatiemateriaal nog altijd van groot belang. Landweer was ook betrokken bij de belangrijke muntenvondsten bij Lindenstein en publiceerde ook daarover. In 1898 werd Landweer, vanwege zijn grote kennis en enthousiasme, gekozen tot lid van de Commissie van Bestuur van het Provinciale Museum van Oudheden en in 1912 zou hij zitting nemen in het bestuur van het pasopgerichte Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Deeuwerke Landweer-Scholma, de moeder van Geert Jannes Landweer, omstreeks 1890.

Maar Landweer had niet alleen oog voor opzienbarende zaken, ook de gewone Drenten en hun alledaagse leven hadden zijn belangstelling. Landweer, die ongehuwd bleef, was een vermogend man en kon daarom in zijn vrije tijd veel reizen. Hoewel het buitenland, met name Duitsland en Scandinavië hem boeide, bleef Drenthe en ook zijn geboorteplaats hem trekken. Vaak trok hij op de fiets er op uit en eindigde zijn tocht in Nietap bij zijn broer Derk Garmts, die op Vredeveen woonde. Hij legde in de loop der jaren talrijke dorpstaferelen en landschappen vast. Een keuze uit zijn nagelaten collectie foto's was onlangs te zien op een tentoonstelling van het Drents Museum in Assen en is weergegeven in de catalogus 'Fotografie in Drenthe, Met Geert Jannes Landweer Jzn. door Drenthe (1859-1924)'door Linda M.Terpstra.

Vanaf 1913 kampte Geert Jannes met zijn gezondheid, voor een deel waren zijn klachten van psychische aard. Een langdurige kuur in het 'Sanatorium Arnhem' bracht niet het gewenste herstel. Zijn gezondheid werd zwakker en in de daarop volgende jaren moest hij zijn openbare functies neerleggen. Na het overlijden van zijn broer in 1917 kwam Vredeveen in zijn handen. Hij besloot de boerderij te verhuren aan de familie Huizinga uit Roden maar verbleef er zelf ook zo vaak hij kon. Op 26 februari 1924 overleed Geert jannes op 64-jarige leeftijd. Hij werd naast zijn ouders, broer en huishoudster begraven bij de kerk van Midwolde.

==Bronnen==
Bron(nen):