Feike Poelstra

Uit Historie Nietap-Terheijl

In het jaar 1909 werd Feike Poelstra te Groningen geboren. Aldaar runde hij bij de renbaan op jonge leeftijd samen met z'n vader een hengstenhouderij. In 1939 verhuisde hij naar Nietap. Men kende hem hier niet anders dan Feije' Poelstra. Feike Poelstra besloot samen met W. Pestman de door Pestman opgezette hengestenhouderij voort te zetten. Feije nam vervolgens de hengst 'Didodo' van Pestman over en trok met een verbouwde personenauto, waar een bak achterop gemonteerd was, door de drie noordelijke provincies.

De hengst Didodo met Feike Poelstra in volle glorie.

In de oorlog, nadat de Duitsers de warmbloedpaarden hadden gevorderd, schafte hij zich een Belg' aan. Omdat er in die periode geen benzine voor de auto te krijgen was, liep de hengst voor een zogenaamde 'Dogkar', om op deze manier de boeren te bezoeken.De hengst werd gestationeerd bij weduwe Pestman, op het adres dat thans te boek staat als J.P.Santeeweg nummer 100.

Na de oorlog ging Feije door met warmbloed-paarden en stalde deze op de vertrouwde lokatie achter café Pestman, op de plek waar zich nu het toneel van café De Waag bevindt. Z'n werkzaamheden voor de hengstenhouderij beperkten zich alleen tot het voorjaar. Dat was ook de reden dat hij de rest van het jaar als agent werkte hij de suikerfabriek 'Vierverlaten'. Feijes werkzaamheden zagen er als volgt uit: in de winter contracteerde hij boeren voor het leveren van suikerbieten; vóór de campagne verkocht hij de pulp en tijdens de campagne was hij monsternemer in de fabriek.

In het verenigingsleven was Feije zeker geen onbekende! Zo was hij onder andere voorzitter van de begrafenisvereniging en bestuurslid van de ijsvereniging, de oranjevereniging, de VVV en de plaatselijke biljartclub. Voor z'n 24-jarige staat van dienst als bestuurslid van de buurtschap Nietap-Terheijl, werd Feije in maart 1978 tot erelid benoemd. Tevens was hij gemeenteraadslid en in die functie heeft hij zijn best gedaan om de belangen van Nietap te behartigen.

Deze bijzonder spraakzame persoonlijkheid woonde lange tijd aan de Natuurschoonweg en z'n laatste jaar aan de Isaac van Ostadestraat. Op 31 oktober 1984 overleed Feike Poelstra op 75-jarige leeftijd.

==Bronnen==
Bron(nen):