Eeuwfeest massaal gevierd

Uit Historie Nietap-Terheijl

Op zaterdag 3 juni 1978 was het dan eindelijk zover. Op deze zonovergoten dag werd het feit gevierd dat de openbare lagere school 100 jaar bestond! Zowel jong als oud hebben zich op deze heuglijke feestdag, die 's morgens al vroeg begon en voor velen door zou gaan tot in de kleine uurtjes, uitstekend vermaakt. Zelfs uit Nieuw Zeeland waren oud-leerlingen overgekomen om dit jubileum te vieren.

's Morgens om negen uur namen de feestelijkheden al een aanvang, er vertrok een bonte stoet van negen wagens voor een tocht door het vrolijk versierde dorp onder de muzikale klanken van de boerenkapel uit Roden. Voor de jeugd was er daarna een feest in een grote feesttent met een buiksprekende goochelaar. In de school zelf was het 's morgens ook al een drukte van belang. Er werden oude schoolfilms gedraaid en er was een tentoonstelling ingericht van oude schoolfoto's. De belangstelling daarvoor was overweldigend. De ruim honderd kinderen van de kleuter- en de lagere school kregen in de feesttent vervolgens een maaltijd aangeboden. Het hoogtepunt van deze dag, was de onthulling van de naam, die de school in het vervolg zou gaan dragen. Deze zou komen te staan op een grote zwerfkei die voor de school zou worden geplaatst. Het ruim vijf ton zware gevaarte was tijdens het graven van een afwateringskanaaltje gevonden. Om die 'kei' even kwijt te zijn, werd deze tijdelijk gedeponeerd op het erf van de heer F.J. Vroom, toen wonende aan de Vagevuurselaan nummer 5. De heer Vroom stond met genoegen de kei af aan de school. Het schoolbestuur zat nu alleen nog met het probleem van transport van de kei naar de juiste plaats. Daar wist de firma Jager uit Midwolde wel raad mee. De heer Jager, die zelf als leerling de Nietapster school had bezocht, stuurde pro deo een mannetje met een mobiele laadschop, die de kolos in korte tijd keurig bij de school afleverde. Door de leerlingen werd hij met applaus begroet.

Om ongeveer half drie vond de onthulling plaats. Uit zestig inzendingen was de naam 'De Flint' (Drentse kei) gekozen, naar een idee van de bekende kindervriend Douwe Franke. De heer v.d.Geld, ook uit Nietap, schilderde in toepasselijke kledij gestoken en voor een groot aantal belangstellenden deze naam op de kei. De 's middags gehouden receptie werd door ruim vijfhonderd mensen bezocht, waaronder burgemeester en wethouders van Roden.

Op de reünie, die tegen half vijf begon, was het nog drukker. Oude bekenden zagen elkaar na vele jaren terug en er werden uiteraard diverse herinneringen opgehaald. Alle reünisten bleven ook voor het feest, dat 's avonds in de overvolle feesttent werd gehouden. De revue, door leerlingen van de school opgevoerd, kreeg veel waardering. De stemming zat er zo goed in, dat velen moeite hadden om een punt te zetten achter dit grandioze eeuwfeest!

==Bronnen==
Bron(nen):