Douwe Franke

Uit Historie Nietap-Terheijl
Douwe Franke.

Als de naam Douwe Franke valt, dan wordt daarmee een der meest illustere Nietapsters bedoeld. Douwe speelde namelijk in het plaatselijke verenigingsleven lange jaren een vooraanstaande rol en bij de jeugd was hij een graag geziene figuur. Douwe, die in 1901 het eerste levenslicht zag en in 1981 overleed, bracht zijn jeugd door in Roderwolde, waar z'n vader molenaar was. Met z'n kameraad Hendrik Buring heeft ie daar heel wat 'afgestruund'.

Later verhuisde het gezin naar de Tolberterstraat in Leek en ging Douwes vader werken op de molen aan de J.P.Santeeweg te Nietap. Douwe voelde zich altijd al tot de natuur aangetrokken en volgde daarom een opleiding tot bloemist in Paterswolde. Nadat hij deze had voltooid begon hij een kwekerij in de zogenaamde 'Tuin van Santee', een door een gracht omringde tuin, achter de Nietapster molen. Z'n tulpen deden het daar uitstekend. Van de Tolberterstraat verhuisden de Frankes vervolgens naar de J.P.Santeeweg, nummer 51, naast het pand van fietsenmaker Jans van der Klei.

Zoals reeds gememoreerd was Douwe een onmisbare schakel in het Nietapster verenigingsleven. Zo was hij onder andere een der initiatiefnemers voor het oprichten van de speeltuin, die in het jaar 1966 door burgemeester Bushoff van Roden werd geopend. Als groot kindervriend, kon hij de jeugd van Nietap hiermee geen groter plezier doen.

Jarenlang is Douwe ook bestuurslid geweest van de Buurtschap Nietap/Terheijl. Hij was een voorvechter van het bouwen van een dorpshuis. Deze wens is nooit in vervulling gegaan. Zo had hij nog tal van goede ideeën. Bij z'n afscheid van de Buurtschap werd Douwe, vanwege z'n vele verdiensten, tot erelid benoemd.

Tevens was Douwe Franke de grote animator van de Palmpasenoptocht. Mede door zijn financiële steun was het mogelijk dat de kinderen uit Nietap en Terheijl met hun 'haantje op een stokje' in een feestelijke stemming en met het muziekkorps 'Noordenveld' uit Roden voorop, door het dorp liepen. Vooral de oudere inwoners, die vanuit hun huiskamer de bonte stoet gadesloegen, genoten hiervan zichtbaar. Deze traditie wordt inmiddels door de buurtschap in samenwerking met de Openbare Basisschool De Flint.voortgezet.

In het najaar zorgde Douwe er telkenmale voor dat, 'Thedema's gracht' door een legertje vrijwilligers werd schoongemaakt, opdat de jeugd er, als koning Winter z'n intrede zou doen, met plezier zijn schaatsen onder kon binden. Knutselen deed hij ook graag. Zo bouwde Douwe onder andere de molen van Roderwolde en heel Nienoord in miniatuur na en bood hij, in z'n laatste levensjaar, burgemeester Verkerk van Roden een maquette, vervaardigd van hout van sigarenkistjes, aan van het oude gemeentehuis, dat 50 jaar geleden was afgebroken.

Ter gelegenheid van z'n verjaardag organiseerde Douwe jaarlijks een boottocht over het Leekstermeer. De jeugd genoot met volle teugen van deze geste en werd door Douwe ook nog eens getrakteerd op ranja en snoep! De buurtschap heeft ook dit gebeuren overgenomen en organiseerde nog jaren in september de 'Douwe Frankes Leekstermeertocht.'

Op z'n tachtigste verjaardag werd aan Douwe, tijdens een receptie in cafe 'De Waag', door tachtig kinderen evenzovele rode rozen aangeboden. Het 'Leekster Bloempje' bracht hem een serenade en velen schudden Douwe de hand, waaronder diverse Roner raadsleden.

De laatste jaren woonde Douwe in het bejaardencentrum 'Vredewold' te Leek, alwaar hij op 1 december 1981 op 80-jarige leeftijd is overleden. Onder grote belangstelling werd Douwe Franke in Midwolde begraven.

Ter nagedachtenis aan dit beminnelijke mens, werd door de Woningbouwvereniging Roden, ter gelegenheid van het gereed komen van 19 woningen aan de Isaäc van Ostadestraat, op 25 augustus 1984 de 'Douwe Frankebank' onthuld. Deze fraaie bank zou later worden verplaatst naar het speelveldje. Een orginele blijk van waardering voor iemand die veel voor Nietap heeft betekend.

==Bronnen==
Bron(nen):