Dorpsuitbreiding

Uit Historie Nietap-Terheijl
De voormalige Sintelweg.

Tijdens een Raadsvergadering te Roden, op 29 oktober 1956, werd besloten om, in verband met de uitbreiding van Nietap, ook in dit dorp straatnamen in te voeren. Het leek de Raad een goede gedachte om de nieuwe straat, gelegen tussen de weg naar Roden en de weg naar Terheijl, in verband met de dat jaar gehouden Rembrandt-herdenking, te dopen tot 'Rembrandtstraat'. Raadslid Feike Poelstra, zelf woonachtig in Nietap, stelde voor de straat Santee-straat te noemen, omdat de heer Santee vroeger in Nietap veel voor de armen heeft gedaan. Dit voorstel werd echter met 10 tegen 2 stemmen verworpen, zodat de Rembrandtstraat als eerst benoemde straat van Nietap te boek kwam te staan.

Om te komen tot een betere huisnummeraanduiding kwamen daar op 21 juni 1957 de volgende wegen bij;

J.P.Santeerweg - de (hoofd)weg van het zogenaamde Piepke tot de Toutenburgsingel. Voordat de naam J.P.Santeeweg officieel werd ingevoerd, had de weg al Nijendijk, Hereweg en Roderweg geheten.

Thedemalaan - de weg vanaf het Piepke tot de houtwarenfabriek Kok.

Meerweg - de weg naar het meer vanaf de J.P. Santeeweg tot de oostgrens van het dorp Nietap. Voordat de naam Meerweg werd ingevoerd, heette hij Hooilandschelaan.

Natuurschoonweg - de weg vanaf de J.P.Santeeweg (bij 'Vredeveen') tot de zuidelijke grens van het dorp Nietap.

Natuurschoonweg, opnamedatum circa 1928.

De Frans Halsstraat, gelegen ten zuiden van de Rembrandtstraat, kreeg deze naam mee op 26 juni 1961. Het eerste huis aan de H.W. Mesdagstraat (nummer 5) was gereed op 4 februari 1962, het volgende (nummer 3) op 27 september 1965 en het laatste in 1969. De huizen 2 tot en niet 12 van de Jozef -Israël- straat, voorheen 'Sintelweg' geheten, parallel lopend aan de H.W.Mesdagstraat, werden afgeleverd in juli 1962. Terwijl het laatste huis, nummer 20a, gereed was in 1984.

De Jan Steenstraat, evenwijdig aan en ten zuiden van de Frans Halsstraat gesitueerd, werd op 22 september 1971 benoemd.

Burgemeester en wethouders van Roden besloten op I februari 1977 de nieuwe straat in Nietap, die parallel loopt aan de R.embrandtstraat, de Frans Halsstraat en de Jan Steenstraat, de naam Johannes Vermeerstraat te geven. Op deze plaats lag voorheen het Nietapster speelveld. in 1974 werd er op dit grote grasveld door de Buurtschap Nietap-Terheijl nog een straten-zeskamp georganiseerd, waarbij door de enthousiaste deelnemers gestreden werd voor elke meter. Ook op de eerste februari 1977 werd de Vincent van Goghstraat benoemd, zijnde het verlengde van de Johannes Vermeerstraat en uitkomend op de J.P.Santeeweg.

Vagevuurselaan nr. 11, omstreeks 1930.

De Isaäc van Ostadestraat kwam op 29 juni 1982 aan haar naam. Deze loopt vanaf de H.W.Mesdagstraat eerst in oostelijke richting, daarna in zuidelijke richting en ten slotte in westelijke richting tot aan de H.W.Mesdagstraat. Aan de Isaäc van Ostadestraat is thans het speelveld gelegen. Het draagt de toepasselijke naam 'Ons Veldje'. Hier staat ook de 'Douwe Frankebank'. Enige jaren geleden is er op deze plaats een jeu de boulebaan aangelegd. De voorlaatste straat die er in Nietap bijkwam, werd op 5 juli 1983 de Paulus Potterstraat genoemd en loopt vanaf de Natuurschoonweg in noord-oostelijke richting tot de splitsing waar de Johannes Vermeerstraat en de Vincent van Goghstraat bij elkaar komen. De bewoners hebben een schitterend uitzicht op het bos.

Met ingang van 1 juli 1980 werd ook de benummering in Terheijl gewijzigd in straatnamen, die als volgt zijn omschreven;

Schapenweg, juni 1976.

Vagevuurselaan - de weg die zijn naam te danken heeft aan het prachtige ven 'Het Vagevuur', loopt vanaf de Natuurschoonweg te Nietap richting Nieuw-Roden, tot de driesprong Nietap - Nieuw- Roden - Oostindië. Scheperij - waar in het grijze verleden de schepers, schaapherders, op hun schapen pasten, loopt deze weg vanaf de driesprong Nietap - Nieuw- Roden - Oostindië in de richting Nieuw-Roden tot aan de Terheijlsterweg.

Schapenweg - de weg, waar ooit dagelijks een groot aantal schapen het straatbeeld bepaalde, begint bij de Vagevuurselaan en gaat verder in westelijke richting tot de grens met de gemeente Leek.

Baggelveld - de onverharde weg, die in vroegere jaren een verbinding met Nietap vormde, loopt vanaf de Schapenweg in noordelijke richting om dan af te buigen in westelijke richting tot de grens niet de gemeente Leek.

==Bronnen==
Bron(nen):