De rondweg - Tracé D

Uit Historie Nietap-Terheijl
Rondweg Tracé D. De foto werd genomen op 20 december 1992.

Jaren geleden al werd de noodzaak van een rondweg om Nietap en Leek duidelijk. De Tolberter-straat kreeg een steeds grotere verkeersdrukte te verwerken, in 1990 gingen de schattingen in de richting van 10.000 auto's die zich per etmaal een weg door de flessehals moesten zien te banen. Ook de penibele situaties die door de Drachtster Tram in het verkeer werden veroorzaakt droegen hiertoe bij.

De eerste plannen kwamen in 1975 op tafel. Tijdens enkele hoorzittingen kon de bevolking een keuze maken uit een aantal tracés. Uiteindelijk kwam als de gunstigste mogelijkheid tracé D uit de bus.

Deze wegomleiding had echter nogal wat voeten in de aarde. Omwonenden gingen in beroep. Ze voorzagen grote problemen, zoals waardevermindering van hun woning en geluidsoverlast door vrachtverkeer.

Inmiddels werd de Tolberterstraat in 1991 ontlast door er een eenrichtingsweg van te maken, wat gerealiseerd kon worden door de aanleg van de Nieuwe Streek.

Op 23 december 1991 werd uiteindelijk, door de Raad van State het groene licht gegeven voor de aanleg van de rondweg.

Met de aanleg van tracé D was een bedrag gemoeid van 11 miljoen gulden, hetgeen bijeen gebracht werd door: het ministerie van Economische Zaken, uit de ISP-subsidie, 2 miljoen, uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3 miljoen, de provincie Groningen 2,5 miljoen, de provincie Drenthe 2 miljoen en tenslotte betaalde de gemeente Leek 1,5 miljoen. Enige haast was wel geboden bij de aanleg, die werd gegund aan aannemersbedrijf Heijmans, want voor 31 december 1992 moest het geheel klaar zijn, anders zouden de ISP- en Europese subsidie komen te vervallen.

Op 23 januari 1992 ging de eerste spade de grond in. De werkzaamheden aan de weg en de 225 meter lange tunnel verliepen voorspoedig, zodat het project ruimschoots binnen de gestelde tijd kon worden afgewerkt. Nadat een allerlaatste schorsingsverzoek door de Raad van State was afgewezen, werd op maandag 21 december 1992 de openings-handeling verricht. ln een oude A-Ford reden als eersten de burgemeesters J.Verkerk van Roden en S.Langedijk-de Jong van Leek en de gedeputeerden S.B.Swierstra van Drenthe en E.Fennema van Groningen over het pas opgeleverde tracé D. Ze werden begeleid door het muziekkorps 'De Woldhoorn' uit Tolbert.

De naamgeving van de weg leverde nog het nodige denkwerk op, maar uiteindelijk besloot de gemeente Roden haar gedeelte 'Hooilanden' te noemen en door de Leeksters werd de naam 'W.L.Nassauweg' bedacht, naar de stichter van de Leeksterschans.

Uiteindelijk, na 17 jaar touwtrekken, dus toch de voltooiing van de rondweg. Het heeft wat praten en zweetdruppels gekost!

==Bronnen==
Bron(nen):