De openbare lagere school

Uit Historie Nietap-Terheijl

Om de eerste gegevens van de school boven water te halen, gaan we een flink stuk terug in de tijd. Die gegevens stammen maar liefst uit de maand april van het jaar 1877. In dat jaar werd door de Gemeenteraad van Roden besloten om op een nader te bepalen plaats een school met onderwijzerswoning te bouwen. Het gemeenteraadslid de heer.J.P. Santee, die z'n hele leven als vrijgezel in Nietap heeft gewoond in het pand waar thans garage Egberts is gevestigd, ging na voor welk bedrag en bij wie een geschikt terrein te koop was. Dit zou dan de derde school worden in de gemeente Roden.

In mei 1877 was Onne Roelfs Cazemier genegen een terrein te verkopen voor de som van f 1000,— Dhr. Santee werd echter gemachtigd het terrein voor ten hoogste f. 900,— te kopen. In de maand juni van hetzelfde jaar besloot de Gemeenteraad tot aankoop voor f 900,—. Bij goedkeuring van de koop door Gedeputeerde Staten zon aan de heer C.Hillebrands te Nietap worden gevraagd een ontwerp te maken. In de herfst van 1877 werd dit ontwerp goedgekeurd en de bouw werd aanbesteed. Voor f 8300,- ging Jacob Postema, timmerman te Niekerk, de school en onderwijzerswoning bouwen. In het begin van 1878 besloot de Gemeenteraad een geldlening aan te gaan ter bestrijding van de kosten van het stichten van een school te Nietap, ter hoogte van f 10.000,—.

De kosten bedroegen:
Aannemer f 8300,—
Ontwerp, bestek, en toezicht op de bouw 415,—
Onvoorziene uitgaven 150,—
bouwterrein 900,—
Onkosten bij de aankoop van het terrein 136,88
Inrichten van de school 598,12

In het voorjaar van 1878 besloot de Gemeenteraad de in Nietap te benoemen hoofdonderwijzer een jaarsalaris te geven van f 700,—, met daarnaast een vrije woning en gebruik van tuin.

Medio 1878 werd de benoeming uitgesteld opdat B & W meer informatie konden verzamelen over de zes kandidaten. Na twee stemmingen werd de heer Hazelhof, met vier tegen drie stemmen, benoemd tot hoofd van de nieuwe school te Nietap - Terheijl. Tot dan was de heer Hazelhof hulponderwijzer geweest te Warga in Friesland.

Op 18 augustus 1878 werd de nieuwe school geopend. Deze was, en is overigens nog steeds, gelegen aan de J.P. Santeeweg. Dit was de gunstigste plaats voor de leerlingen, uit Nietap, van de Turfweg, uit Leutingewolde en Terheijl.

==Bronnen==
Bron(nen):