De hoofden der school

Uit Historie Nietap-Terheijl

Vanaf het begin in 1878 tot aan de huidige situatie, heeft de school slechts acht schoolhoofden gekend. Het eerste hoofd was, zoals reeds gememoreerd, de heer Hazelhof, die tot 1883 over de toenmalige eenmansschool de scepter zwaaide. Hij werd opgevolgd door de heer Posthuma. Vanaf 1887 werd er een tweede leerkracht aangesteld, juffrouw Koops. Sindsdien zijn er, afhankelijk van het leerlingenaantal, soms twee, dan weer drie leerkrachten aan de school verbonden geweest. Opvolger van de heer Posthuma werd de heer Nonkes, die in 1917 het werk van hem overnam, tot hij in 1939 overleed. Van 1939 tot 1951 was de heer Smit schoolhoofd. Hij werd opgevolgd door de heer Stoffers, die in 1971 afscheid nam.

Achtereenvolgens namen de heer Ten Kate, tot 1977, de heer Nieboer tot december 1989 en vervolgens de heer Jonker, het huidige hoofd der school, het roer in handen.

Aan de tweede hoofdonderwijzer herinnert nog steeds een bank in het Natuurschoonbos. De bank werd door hem aan de gemeente geschonken.

==Bronnen==
Bron(nen):