De Terheijlsterweg

Uit Historie Nietap-Terheijl
Inwijding van de nieuwe straatweg Terheijl-Nieuw Roden, 15 september 1926.

In het begin van deze eeuw was de Terheijlsterweg, die van Nieuw-Roden via Terheijl naar Nietap loopt, een modderweg van de eerste orde. In 1923 werd een aanzet gegeven om hierin verandering aan te brengen. Zo lezen we in de Leekster Courant van 10 februari van dat jaar: "Weer een groote stap in de goede richting. Maandag werd in de raadsvergadering te Roden besloten, Terheijl en omgeving uit zijn isolement te halen. De bestaande modderweg zal een klinkerweg worden, Leek-Nietap verbindende met de grindweg Roden- Zevenhuizen. Ook een gedeelte weg, loopende over Terheijl, zal verhard worden.

Alle eer aan de heeren H.C.Hillebrands en H.P.Heersema, bestuursleden van 'De Vereeniging tot Behoud van Natuurschoon te Nietap', die zooveel werk gedaan hebben om het zoover te brengen".

Wat het kostenplaatje betreft, er werd een subsidie ontvangen van de V.V.V. te Leek. De aanleg van de weg vond plaats met steun van de aangelanden. Er werd bovendien een 'wegschap' in het leven geroepen.

Op 15 september 1926 werd de nieuwe straatweg feestelijk, met versierde boerenwagens en een muziekkorps, in gebruik genomen. Ter gelegenheid hiervan werd er een liedje gemaakt. De tekst van het eerste couplet luidt als volgt:

Waar ons eerst een modderpad
bracht naar 't heideland.
En daarna een sintelweg
vormde een slechte band.
Leidt ons nu een flinke straat
naar Nieuw-Roden heen.
Dat was het ideaal
steeds voor iedereen!

Jaren later, in september 1978 werd er door het college van B. en W. van Roden gesproken over een verbetering van de Terheijlsterweg, vanaf Huize Terheijl tot Nietap. Er werd een plan opgesteld om het smalle gedeelte ter hoogte van Huize Terheijl te verbreden. Om de fraaie bomenrij te sparen, werd er gekozen voor een parallelweg, oostelijk van de bestaande weg. De wethouders Lageman en Lycklama Nijeholt vroegen zich echter af, of het verbeteringsplan, dat twee ton moest gaan kosten, wel zoveel waard was. Te meer daar men vreesde, dat een sterk verbeterde Terheijlsterweg een sluiproute zou worden om op rijksweg 43 bij Leek Midwolde te komen. Wethouder Van der Linde was een andere mening toegedaan. Hij wees op de gevaarlijke situatie die het smalle weggedeelte bij Huize Terheijl voor het toenemende woon-werkverkeer zou opleveren.

Tot op heden ligt dit smalle weggedeelte, dat inmiddels Vagevuurselaan is gaan heten, er onveranderd bij.

==Bronnen==
Bron(nen):