De Eierverkoopvereniging

Uit Historie Nietap-Terheijl

Een vergeeld krantenartikel uit het begin van het jaar 1910 vertelt ons het volgende omtrent de Eierverkoopvereeniging 'Nietap en Omstreken': "Op de laatste landbouwvergadering, gehouden ten huize van H.Kuipers te Nietap, werd de vraag gedaan, "of het niet financieel voordeelig zou zijn, wanneer ook voor Nietap en omstreken werd opgericht eene onderafdeeling van de, over geheel Nederland werkende, Vereeniging tot bevordering der Pluimveehouderij en Tamme Konijneteelt. Niet met het doel, om raskippen te fokken, of om zich op de konijnenteelt toe te leggen, maar wel om gezamelijk te doen aan eierverkoop!"

Kortom, het doel was de eieren zo duur mogelijk te verkopen, teneinde de kippenhouderij zo productief mogelijk te maken. Onder de op de vergadering aanwezigen waren velen, die de oprichting van een dergelijke vereniging zeer toejuichten, vooral toen duidelijk bleek, dat men langs die weg beduidend meer voor zijn eieren kon maken. Ruim twintig personen toonden zich dadelijk bereid mee te doen! In die tijd hielden vele Nietapsters kippen als extra inkomstenbron. Voors en tegens moesten worden overwogen. Men besloot eerst de nodige inlichtingen in te winnen, alvorens tot de oprichting van een vereniging over te gaan.

Tijdens de vergadering van 9 maart 1910 ten huize van H.Kuipers te Nietap, kwam alles in kannen en kruiken:. "En zoo gaat dan de Onderafdeling van de V.P.N.,de eierverkoopvereeniging voor Nietap en omstreken, in zee met 15 leden, die tezamen per week ongetwijfeld enige honderden eieren aan de markt kunnen brengen. Te verwachten is dat het ledental spoedig sterk zal toenemen! Het bestuur bestaat uit de heeren; H.Kuipers, J.Hundt en K.Venema".

De eieren werden aan plaatselijke ondernemers en marktkooplui in de stad Groningen verkocht en brachten al gauw 2 cent per stuk meer op, voor die tijd een heel bedrag. Uit een artikel van 2 november 1910 blijkt dat de eierverkoopvereniging goed boerde en dat het ledental inmiddels was opgelopen naar 28.

==Bronnen==
Bron(nen):