De Cola-club

Uit Historie Nietap-Terheijl
De leden van de Colaclub. v.l.n.r. staande: Willem Pol, Piet v. Dijk, Klaas Hof, Dick Swart, Jannes Russchen. Zittend: Jan Reitsma. Geert Nieveen, Jan J. Hut, Arie Huizinga.

Het ontstaan van de zogenaamde cola-club, zo rond het jaar 1952, berust op louter toeval, het was een spontaan gebeuren. Een dertiental vrienden uit Nietap en omgeving trokken 's weekends regelmatig niet elkaar op. Het waren: Geert Boerema, Piet van Dijk, Lieuwe Helmus, Jannes Russchen, Engbert Tienkamp, Klaas Hof (2x), Arie Huizing, Jan Reitsma, Geert Nieveen, Willem Pol, Ab Postema, Dick Swart en Jan J. Hut.

Na een zaterdagavond flink stappen trof men elkaar 's zondags-middags weer tijdens de matinee van dansschool Blaauw bij café Nijdam te Leek, dat later de naam 'De Drie Provinciën' droeg en waar nu de textielsuper Zeeman is gevestigd.

De heren van de cola-club hebben eens een bijzondere afspraak gemaakt. De eerste van het gezelschap die zou gaan trouwen kon een kinderwagen tegemoet zien, terwijl de laatste die in de echt zou worden verbonden een handstok overhandigd kreeg. Het was Geert Boerema die in 1955 de trotse bezitter werd van een fraaie, door drie heren met zorg uitgekozen, kinderwagen. De handstok met inscriptie kwam op 30 december 1971 in handen van Arie Huizing, die thans met z'n echtgenote een schoenenzaak runt aan de Raadhuisstraat te Roden. Nog steeds worden er onderling goede contacten onderhouden. De cola-club was niet zo maar een club!

==Bronnen==
Bron(nen):