De Bouwgroep Nietap

Uit Historie Nietap-Terheijl
Valkenjacht.

Uit de annalen valt op te maken dat de Buurtschap nauw betrokken was bij de Leekweek en vooral bij de daaraan verbonden 'gondelvaart'. Gedurende een aantal jaren werd aan die gondelvaart deelgenomen, voor de laatste keer in 1973. Groepen van mensen hadden tot taak een gondel te bouwen, een drijvende voorstelling van een bepaalde gebeurtenis. In Nietap was ook zo'n groep mensen die hieraan deelnam.

De Rodermarktparade bestond al vele jaren, maar Nietap was hierbij niet of nauwelijks vertegenwoordigd geweest; vreemd was dat eigenlijk, wel in Leek maar niet in de eigen gemeente. Af en toe heeft men zich laten zien, zoals in 1966, 1968 en in 1972, hier zat dus weinig continuïteit in. In 1988 ontstonden er nieuwe initiatieven die resulteerden in 'De Bouwgroep Nietap', een geheel zelfstandig operende groep van ca. 26 mannen en vrouwen. In 1992 heeft men voor het vijfde jaar aaneen een wagen gebouwd voor de Rodermarktparade.

Deze groep kent geen bestuur, ieder lid van de groep heeft evenveel inspraak, met dien verstande dat een aantal leden is belast met werkzaamheden die de voortgang van de groep bevorderen. Zo zijn er de 'techneuten', die de bouw voor een belangrijk deel met hun inzichten en ambitie realiseren. Dan zijn er velen die hand en spandiensten verrichten en er is uiteraard een ontwerper en een arrangeur. Verder is er een tweetal leden dat de administratie, financiën en correspondentie voor zijn rekening neemt en de totale groep heeft twee coördinatoren aangewezen die zorg dragen voor een goede voortgang in de bouw. Deze werkwijze heeft resultaten afgeworpen die er mogen zijn:

- 1988: De schilderswijk, 1e-prijs
- 1989: Nederland kikkerland, 1e- en ereprijs
- 1990: Het vliegend tapijt, 1e-prijs
- 1991: De draeck van het Veagevuur, 1e, ereprijs en originaliteitsprijs
- 1992: De valkenjacht, 1b-prijs

Het zijn alle eerste prijzen, Nietap kan trots zijn! Het trotst van allen zijn de bouwers zelf. Zij deden en doen het voor de lol, met veel inzet, ieder op zijn eigen manier. Dankzij de financiële steun van de bevolking van Nietap zijn de bouwers in staat een wagen te maken, die gezien mag worden. Voor 1993 heeft men zich voorgenomen op de ingeslagen weg door te gaan.

==Bronnen==
Bron(nen):