't Piepke

Uit Historie Nietap-Terheijl
't Piepke 1941.

Door de eeuwen heen is 't Piepke immer een belangrijke maar hinderlijke verbinding geweest tussen Nietap en Leek. De vele weggebruikers moesten zich een weg zien te banen door deze flessehals. In 1912 werd de oude brug vervangen door een dubbele brug, vanwege de aanleg van de spoorbaan. De nieuwe, verbrede brug was een hele verbetering. De plaats waar de provincies Groningen en Drenthe met elkaar zijn verbonden, onderging in 1950 echter nog een belangrijke verbetering. De overgang over het stroompje 'de Lek' werd namelijk aanzienlijk verbreed. De brug verdween en daarvoor in de plaats kwam een duiker onder de weg te liggen. Deze duiker (pijp) verklaart ook de naam "'t Piepke". Het straatbeeld veranderde door dit feit enorm; vooral de bezoekers van de drukke Pinkstermarkt hadden er plezier van.

Op zaterdag 27 mei 1950 werd het voormalige 'Piepke' met enig ceremonieel vertoon officieel in gebruik genomen. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis gaf mr. T.J.Hillebrands, voorzitter van het comité, een historisch overzicht van 't Piepke. Ook de burgemeesters van Roden en Leek, de heren Helwerda en Van Waning, alsmede de voorzitter van het Waterschap 'Westerkwartier' hebben het woord gevoerd. Door het wegnemen van de barricaden hebben deze drie heren de overbrugging officieel tot stand gebracht. Dit alles geschiedde onder een grote publieke belangstelling. Daarna was men nog enige tijd gezellig bijeen in café Pestman te Nietap, waar wethouder Hamster van Leek een toost uitbracht op deze voor Leek en Nietap, en vooral voor het verkeer, zo belangrijke gebeurtenis.

In 1990 zijn de 'duiker' en de duikerbrug onder de weg bij 't Piepke vervangen. Daarbij is de duiker meteen een stuk langer gemaakt, tot voorbij het pand van de HEMA.

Daarmee is 't Piepke wel helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Met deze operatie was een bedrag van 35.000 gulden gemoeid.

==Bronnen==
Bron(nen):