De rijke historie van Nietap en Terheijl

Uit Historie Nietap-Terheijl

Rond de plek waar eens de eenvoudige herberg 'De Nijentap' stond, is in de loop der eeuwen een dorp verrezen van zo'n duizend inwoners. In 1993 vierde de bevolking het driehonderdjarig bestaan van Nietap, zoals het dorp tegenwoordig heet. De presentatie van een jubileumboek was een onderdeel van de vele festiviteiten.

Voorkant van het boek De rijke historie van Nietap en Terheijl, een uniek grensgebied.

Een belangrijke aanleiding voor het samenstellen van dit boek was de schat aan gegevens en bijzonder fotomateriaal die zich bevindt in het dorpsarchief. Toen ons uit het boek 'Rond Terpen en Brinken' van W.T.Vleer (Leek, 1981) duidelijk werd dat Nietap in 1693 voor het eerst als zelfstandige 'buurschap' werd geregistreerd, lag het voor de hand om in 1993 het driehonderdjarig bestaan te vieren en dan tegelijk het boek over Nietap uit te brengen.

Het bestuur van De Buurtschap Nietap nam met uitgeverij Servo hiertoe het initiatief door een commissie samen te stellen die bestond uit Henk Blaauw, Henk Bouman, Margriet Knol, Roel Lubbers, Maud Schuurke (namens uitgeverij Servo) en Jan Smit.

De commissie, onder voorzitterschap van Henk Blaauw, stelde zich tot doel om een beschrijving te geven van het ontstaan van Nietap, het dorpsleven vroeger en nu en de functie van het dorp als grensplaats. Aan dit laatste ontleent het boek ook zijn titel want juist de ligging op de grens van twee provinciën is vooral vroeger van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het dorp.

Er zijn veel gesprekken gevoerd met vooral oudere inwoners van Nietap. Zij vertelden over de tijd dat Nietap nog bestond uit één lange hoofdstraat met aan weerszijden huizen, winkels en enige cafés. In het buitengebied was de bevolking toen overwegend werkzaam in de agrarische sector.

Daarnaast deed Henk Bouman onderzoek in verschillende archieven en in het kadaster waaruit nog veel nieuwe gegevens te voorschijn kwamen. Roel Lubbers en Margriet Knol stelden vervolgens aan de hand van de verzamelde informatie de tekst samen. Ook het aangrenzende buurtschap Terheijl, dat zowel wat betreft de geschiedenis als de bevolking met Nietap is vergroeid, heeft daarbij de nodige aandacht gekregen.

De tekst werd door Jan Smit rijkelijk voorzien van interessante, soms zeer oude, foto's, kaarten en andere documenten. Jan Smit die ook de eindredactie verzorgde, vatte met Maud Schuurke tekst en illustraties samen tot een passend geheel dat resulteerde in het boek "De rijke historie van Nietap en Terheijl een uniek grensgebied".

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding. waarbij uit de voorhanden zijnde informatie een keuze moest worden gemaakt, zullen enkele onderwerpen wellicht nog aangevuld of verbeterd kunnen worden. De samenstellers houden zich dan ook van harte aanbevolen voor nieuwe gegevens die zij in het dorpsarchief zullen opnemen.

Tot slot wil de commissie haar dank betuigen aan allen die met verhalen of door het beschikbaar stellen van foto's en documenten hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het boek. Haar bijzondere dank gaat uit naar Evert J. Winter uit Sonnega, die welwillend veel historisch materiaal heeft afgestaan en Gineke Smit, die het vele correctiewerk voor haar rekening heeft genomen.

Tenslotte spreekt zij haar dank uit aan degenen die bij voorintekening het boek hebben besteld. Dit vertrouwen heeft de commissie gesterkt in haar overtuiging dat de geschiedenis van Nietap, van zijn bevolking én van de omgeving, een boeiend en waardevol gegeven is. Zij hoopt daarom dat de Nietappers van nu en straks aan dit 'unieke' boek veel plezier zullen beleven

Nietap, juni 1993.
De commissie.


De rijke historie van Nietap en Terheijl
een uniek grensgebied
Uitgeverij Servo, Bunne.
ISBN 90-71918-90-4 geb.


De redactie van de website www.nietap-terheijl.nl is Maud Schuurke van uitgeverij Servo zeer erkentelijk voor haar welwillende toestemming om de teksten uit het jubileumboek "De rijke historie van Nietap en Terheijl een uniek grensgebied" op deze website te publiceren. Wij hopen daarmee onze geschiedenis levend en voor iedereen toegankelijk te kunnen houden.

Nietap, januari 2013.
De redactie.