×

Waarschuwing

JFolder: :files: Pad is geen map. Pad: [ROOT]/images/fotos/2013_allerlei
JFolder: :files: Pad is geen map. Pad: [ROOT]/images/fotos/2012_beachvolleybal
JFolder: :files: Pad is geen map. Pad: [ROOT]/images/fotos/2013_neijjoarsvisite
×

Opmerking

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/fotos/2013_allerlei
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/fotos/2012_beachvolleybal
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/fotos/2013_neijjoarsvisite

JAARVERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL

 

OVER HET JAAR 2012-2013

 

Begin maart 2013 begon met het helse kabaal van een asfaltzaagmachine de herinrichting van het centrum van Nietap. Op het moment van schrijven van dit verslag ligt Nietap op zijn kop. De J.P. Santeeweg is tussen de Jozef Israëlsstraat en de kruising met de Natuurschoonweg compleet uitgegraven. Doorgaand verkeer naar het centrum van Leek is niet mogelijk. Voetgangers en fietsers kunnen over rijplaten er nog wel met moeite langs. Begonnen bij de Jozef Israëlsstraat wordt zo langzaam gewerkt richting het centrum van Leek.

Ook het centrum van Leek is voor een groot deel afgesloten. Daar is men ter hoogte van het Boven- eind begonnen. De herinrichting gaat het hele jaar door. De planning is dat het omstreeks december in Leek  en Nietap klaar moet zijn. De bomenlaan wordt in november aangelegd. De schrijver dezes heeft nog geen idee hoe het er uiteindelijk uit zal komen te zien, maar gezien de grootschalige aanpak moet het wel mooi worden. 

De officiële start van de herinrichting begon reeds op 11 juli 2012 met de opening van een informatiecentrum aan het Piepke. Een delegatie van het bestuur was daarbij aanwezig. In de tweede helft van 2012 zijn daarna eerst nieuwe parkeerterreinen aangelegd achter de Liekeblom op het land van Kamminga, en aan De Tip in Leek. Verder werden in Leek en Nietap in die periode veel kabels verlegd.In de tweede helft van 2012 lag ook het begin van de Natuurschoonweg tot aan de kruising met de Frans Halsstraat er uit. Er werd nieuwe riolering aangelegd en een nieuw gemaal bij het fietspad gebouwd. 

Daarnaast kregen Nietap en Terheijl als eersten in de gemeente Noordenveld in 2012 nieuwe openbare verlichting door de plaatsing van lantaarnpalen met led-lampen. 

Als men al deze activiteiten zo ziet, zou men niet  denken dat er nog steeds een economische crisis is, en overheden fors moeten bezuinigen. Toch is dit het geval. Ook de woningmarkt zit nog op slot en er vindt nauwelijks nieuwbouw plaats. Van de prognoses in de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden komt niets uit. Dat heeft er toe geleid dat er een herijking van deze visie plaats vindt. Een van de uitkomsten daarvan is dat men er voor de gehele gemeente Noordenveld er nu van uit gaat dat per jaar zestig woningen worden gebouwd. Er is een Planningslijst Woningbouw opgesteld waarbij voor de komende jaren aan Nietap in totaal ca. veertien woningen worden toebedeeld. Deze zijn bestemd  voor het terrein van het voormalige pension Delbrugge/Café Bulthuis, waar de bomen op het ogenblik gestaag verder groeien. Er zijn nu plannen van projectontwikkelaar Rottinghuis in de maak, om op deze plek mogelijk laagbouwwoningen neer te zetten.  

Er zijn nog wel gelden beschikbaar voor de ontwikkeling van het Landgoed Terheijl. Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurschoon en de Dienst Landelijk Gebied zijn hier mee bezig, maar concrete resultaten daarvan kunnen nog niet worden gemeld. De Buurtschap heeft er bij het gemeentebestuur voor gepleit het Thedematerrein hierbij te betrekken. Wethouder Dam stond daar niet onwelwillend tegenover. 

Het dit jaar ter inzage gelegde ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Noorden- veld, dat ook Nietap en Terheijl bestrijkt, bevatte geen zaken waarover de Buurtschap een zienswijze zou moeten indienen.  

Verschillende keren was er formeel of informeel overleg met het gemeentebestuur, en werd de Buurtschap betrokken bij te ontwikkelen beleid. Bij dit laatste ging het om het recreatiebeleid en het bomenbeleid. De onderhoudstoestand van wegen en groen was onderwerp van een dorpsschouw, die werd gehouden op 31 mei 2012. Het bestuur bezocht verder een door de gemeente georganiseerde informatieavond over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en was aanwezig bij de nieuw-jaarsreceptie van het gemeentebestuur. 

Op initiatief van de gemeente werd een Barometer Leefbaarheid uitgebracht. Hierin werd onderzocht hoe de inwoners dachten over het peil van de leefbaarheid in hun dorp. Nietap en Terheijl sprongen er over het algemeen gunstig uit. Het is de bedoeling dat de Buurtschap hierover nog een aparte nieuwsbrief uitbrengt,  gekoppeld aan het gehouden dorpsbelevingsonderzoek. 

Door de aan de gemeente Noordenveld gelieerde stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) werd een informatieavond georganiseerd over vrijwilligerswerk en de fiscus. Deze werd door enkele bestuurs- leden bezocht. 

Relaties met andere dorpen werden onderhouden via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). De algemene ledenvergadering van deze vereniging werd bezocht, en een bijeenkomst over de VNG-vrijwilligersverzekering. 

De Overleggroep Plaatselijke Belangen in Noordenveld is opgeheven, omdat de meerwaarde hiervan gering was. Er wordt nu één keer per jaar door de gemeente Noordenveld een bijeenkomst voor alle buitendorpen georganiseerd. 

De lopende zaken werden door het bestuur besproken in tien vergaderingen.  

Naast het puur bestuurlijke werk zorgde het bestuur voor het onderhoud van het speelveld. Omdat de Douwe Franke zitbank niet meer is te repareren, dus aan vervanging toe is, zal waarschijnlijk dit  voorjaar een nieuwe zitbank van beton worden geplaatst 

In december werd een kerstboom ter hoogte van café De Waag geplaatst. Deze boom werd geschonken door de familie Van der Meulen, wonende aan de Vagevuurselaan. De verlichting in de boom begaf het op een gegeven moment, een daarom zal er nieuwe verlichting worden aangeschaft. 

Bij een sterfgeval binnen het ledenbestand werd medeleven getoond door middel van een condoleancekaart. Bij huwelijksjubilea van 40 jaar of meer, werd een bloemstuk bij het bruidspaar bezorgd. 

Het communiceren via internet is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld geworden. De Buurtschap kan wat dit betreft dus niet achterblijven. Door Jan Smit

en Tjerck Vonk is een website ontworpen, waarin ook veel over de geschiedenis van Nietap en Terheijl is te vinden. De inhoud van de website van Henk Doedens over de geschiedenis van de inwoners van Nietap en Terheijl, gaat deel uit maken van de website van de Buurtschap. De Buurtschap neemt het beheer over het werk van Doedens over.  Naast een beschrijving van de geschiedenis en de huidige toestand binnen Nietap en Terheijl, zal de site gebruikt gaan worden voor het aankondigen van evenementen en het publiceren van verslagen en foto’s daarover. 

Om het archief veilig te stellen en beter toegankelijk te maken, is Jan Smit daarnaast druk bezig met het ordenen en digitaliseren van het buurtschaparchief. Momenteel is hij alle foto’s aan het digitaliseren en voorziet hij ze van een beschrijving. 

Door de Buurtschap werd een reeks evenementen georganiseerd, waarover het volgende kan worden gezegd. 

{gallery}fotos/2013_allerlei{/gallery}Op zaterdagmorgen 31 maart werd de Palmpasenoptocht gehouden. Hieraan deden vijfenveertig kinderen mee. Eerst werden gedurende een dik uur in een lokaal van De Flint de broodhaantjes op een stok gezet en versierd met linten en snoepgoed.Met hun versierde stokken trokken de kinderen daarna door enige straten van het dorp, voorafgegaan door muziekkorps Noordenveld met majorettes. De stoet ging onder andere door de Vincent van Goghstraat, de Johannes Vermeerstraat en de Rembrandtstraat.Onderweg was de publieke belangstelling matig. Dat kwam misschien ook door het kille voorjaars- weer. De zon liet zich nauwelijks zien en er viel zo nu en dan een spatje regen. 

Tijdens de bloemenhulde voor Pasen, werden door Geerhardt Dijkhuis en Marloes de Leeuw 29 boeketten bezorgd bij de 80-plussers en de twee ereleden van de Buurtschap. Als altijd was dit voor Geerhardt en Marloes dankbaar werk, omdat ze voor deze geste veel lof ontvingen. Omdat Marloes het voor de tiende keer deed, ontving zij voor haar inzet een cadeaubon. 

Woensdag 25 april organiseerde de Ouderensoos met de Buurtschap een busreis voor de ouderen van Nietap en Terheijl. De bus was met 47 personen nagenoeg vol. Na een koffiestop in Ommen werd het Oranjemuseum te Diepenheim bezocht, waar een indrukwekkende collectie oranjecuriosa werd bekeken. In Deventer werd onder leiding van een gids het middeleeuwse stadshart bezichtigd. Op de terugreis werd in Belt-Schutsloot gedineerd. Hoewel het niet de hele dag droog bleef, werd het een geslaagde dag. 

De Pinksterkermis viel dit jaar op de dagen 25 tot en met 28 mei. Alle dagen was het prachtig zomerweer. De zon scheen volop en iedereen liep er zomers bij.Op de vrijdagmiddag werd de kermis traditioneel geopend door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en Noordenveld, en het bestuur van de Buurtschap. Zowel in Leek als Nietap werden enkele attracties uitgeprobeerd, waarna werd geborreld bij café “De Oude Bank”.De kermis was van hoog niveau. In Leek was de Mission Space de blikvanger. Dit was een ronddraaiende zuil met daaraan twee armen. Aan deze armen hing een gondel. Tachtig meter hoog draaide men in deze gondels rond, waarbij men een prachtig uitzicht had over de wijde omgeving. 

Ook in Nietap stonden mooie attracties, met als blikvangers de carrousel van Dormeijer en de Valley of Dance (bankje). Helaas bleven er dit jaar wel twee plekken onbezet. Op alle dagen was het in Nietap gezellig druk. Een smet op de kermis in Nietap waren de vernielingen aan de carrousel van Dormeijer in de nacht van zaterdag op zondag.De omzet van de exploitanten was minder dan vorig jaar. Voor de kermis was het eigenlijk te warm en door de minder gunstige economische toestand werd er ook nog minder geld uitgegeven. 

Nu de herinrichting van het centrum van Leek en Nietap wordt gerealiseerd, is het afwachten of de kwaliteit, sfeer en gezelligheid van de kermis onder de nieuwe omstandigheden zullen blijven bestaan. Daarover bestaan op dit moment nog de nodige twijfels. 

Vrijdagavond 1 juni werd door de Buurtschap een fietstocht georganiseerd. Vijfentwintig personen deden hieraan mee. Er was een 30 kilometer lange route uitgezet richting Boerakker, Sebaldeburen en Oldekerk. Sommige deelnemers kwamen op  plekjes waar ze nog nooit waren geweest, zoals Kuzemer Balk. Op deze frisse zomeravond was het mooi weer om te fietsen. Onderweg moesten enige vragen worden beantwoord. De meeste goede antwoorden had de groep van Betsy Dijkhuis en Peter Wolters.Na het fietsen werd nog gezellig geborreld in café “De Waag”. 

{gallery}fotos/2012_beachvolleybal{/gallery}Voor het volleybaltoernooi op 29 juni was te weinig animo, en het werd daarom afgelast. Als alternatief werd op 8 september een beachvolleybaltoernooi georganiseerd op het erf van Age Rozema aan het Baggelveld te Terheijl. Dit werd een groot succes. Dat kwam mede door het prachtige zomerweer. In een paardenbak streden vijf teams. De winnaar werd uiteindelijk de Natuurschoonweg. In een tuinhuis met veranda en een partytent werden de dorpsroddels doorgenomen onder het genot van drankjes en barbecuevlees. Kinderen en honden speelden ondertussen naar hartenlust in het zand van de paardenbak. Ook na het invallen van de duisternis bleef het nog lang gezellig op het Baggelveld. Minder fraai was het dat tijdens één van de wedstrijden door een ongelukkige samenloop van omstandigheden, Jan Visser zijn been verdraaide. In het ziekenhuis bleek later dat het been bij de knie gebroken was, wat een operatie noodzakelijk maakte.  

De Bouwgroep Nietap/Terheijl deed dit jaar op 22 september voor de vijfentwintigste keer mee aan de Rodermarktparade. Het thema van de parade was “Feest door de jaren heen”. De Bouwgroep haakte hierop in met de wagen “25 jaar bouwen, ’n feest ……..”. Allerlei elementen van eerdere wagens – zoals een drakenkop en een pagode - werden samengevoegd met deze jubileumwagen. De Bouwgroep kon zo haar in al die jaren opgedane ervaring etaleren. De wagen won de tweede prijs. 

De kinderplaybackshow gehouden op zaterdag 13 oktober  leverde een geslaagde avond op. Voor een goed gevulde zaal werden negen acts opgevoerd, die van hoge kwaliteit waren. De presentatie was in handen van Wijke Winter. Bij de onderbouw werden Isa Flikkema en Emma Hovinga de winnaars met het nummer “Rio” van Maywood; bij de bovenbouw Manon Kroeze met het nummer “That Man” van Caro Emarald. Voor het onderdeel Nietap’got talent was de belangstelling om mee te doen gering. Er werden slechts twee acts opgevoerd.  

Omdat 11 november dit jaar op een zondag viel, werd Sint Maarten op maandagavond 12 november gevierd. Liefst 96 kinderen togen om 17.00 uur met hun lampionnen naar de speeltuin. Daar werden gezamenlijk onder leiding van Wijke Winter een aantal liedjes gezongen, en door de Buurtschap zakjes snoep uitgedeeld. Daarna trokken de kinderen op deze rustige, heldere en koude herfstavond het dorp in. 

{gallery}fotos/2013_neijjoarsvisite{/gallery}Aan de playbackshow voor volwassenen gehouden op zaterdagavond 17 november deden 9 acts mee. Het niveau was hoog. Boney M (Rennie Tellinga, Wijke Winter en Anja Kroeze) trad onder andere op met het nummer “Rivers of Babylon” en er was een spetterend optreden van Reini Smit cs. als Rage Against The Machine met “Killing In The Name”. Patricia Kuiper werd uiteindelijk uitgeroepen tot de winnares met het relatief onbekende nummer “Cherubino’s Aria” van Adya & Geisha; kitsch van de bovenste plank. Het bestuur trad buiten mededinging op met het borstelnummer van Dorus. De presentatie was in handen van Sieger Zoutman. Het werd een gezellige avond met redelijk veel publiek.  Met het afsluitend optreden van een diskjockey, ging het feest tot in de kleine uurtjes door. 

De neijoarsvisite werd gehouden op 5 januari. Zowel het optreden van Thomasvaer en Pieternel als het cabaretstuk “Zadelpijn” kreeg grote waardering van het publiek. “Zadelpijn” ging over twee dames die tijdens een fietstocht naar Norg proberen uit te rusten op de pleisterplaats bij de Scheperij te Terheijl. Een vogelaar, twee wandelaars en een jager gooien roet in het eten. Als er dan ook nog  een auto tegen een boom rijdt, vluchten de dames naar huis. Het tweede deel van de avond werd verzorgd door diskjockey René Kaassoufflé. Hij voelde de stemming onder het publiek goed aan en zorgde voor passende muziek.  

Midden januari 2013 viel de winter in. Het vroor stevig, maar door de sneeuw was er net niet genoeg ijs om priksleewedstrijden op het Vagevuur te organiseren. 

In het vorige jaarverslag werd opgemerkt dat er door de ongunstige economische omstandigheden sprake was van stagnatie. Er werd wel over van alles en nog wat gesproken en gediscussieerd, maar praktisch gebeurde er niet veel. Dat is in Nietap nu wel anders, door de herinrichting van de J.P. Santeeweg die in volle gang is. Dit werk gaat nog geruime tijd duren en zal ongetwijfeld zorgen voor overlast en ergernis. Maar men moet zich dan maar troosten met de gedachte dat wie mooi wil zijn eerst pijn moet lijden.  

Het zou mooi zijn dat als vervolg op deze herinrichting, het braakliggende terrein van het voormalige pension Delbugge/café Bulthuis wordt aangepakt. Zoals gezegd zijn daarvoor vage plannen die hoop geven dat daar ook iets staat te gebeuren. Mede gesterkt door deze gedachten is het bestuur graag bereid de belangen van Nietap en Terheijl het komende jaar te behartigen.

 

 

                                                                                                                 Nietap, maart 2013 

De voorzitter,                                                                                                       De secretaris,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven