Afgelopen donderdag 21 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Buurtschap, zwaaide Jan Smit na een bestuursperiode van bijna dertig jaar af als penningmeester van de vereniging. Naast het beheer van de financiën verzorgde Jan de ledenadministratie, de opmaak van het Buurtschapnieuws, de kermis in Nietap, en verleende diverse hand- en spandiensten bij tal van evenementen van de Buurtschap. Jan was betrokken bij de samenstelling van de twee boeken: “De rijke historie van Nietap en Terheijl” en recentelijk “Terheijl een parel in de kop van Drenthe”, en stichtte en beheerde het archief van de Buurtschap. Naast dit alles zette Jan zich ook nog eens in voor onder meer de Bouwgroep Nietap-Terheyl, basisschool De Flint en het voormalig shantykoor “De Zulthesingers”. Meeer dan voldoende reden voor het bestuur van de Buurtschap om Jan uitgebreid in het zonnetje te zetten, een lekker cadeautje te overhandigen én hem voor te dragen als erelid van de vereniging. Dat voorstel werd met enthousiasme gesteund door de leden! 

En daarmee kwam aan de huldezegging nog geen eind! Loco-burgemeester Henk Kosters en een stoet fotografen betraden de zaal en het werd de aanwezigen snel duidelijk welke extra eer Jan te beurt zou vallen. Na het uitspreken van een uitgebreid exposé van Jans goede werken voor verschillende verenigingen in ons dorp en zijn inzet voor de Buurtschap in het bijzonder werd Jan benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder groot applaus werden hem vervolgens de bijbehorende versierselen opgespeld. Jan Gefeliciteerd!

Ga naar boven