Nieuws vanuit het bestuur

 • Rabo ClubSupport actie 11-10-2020

  De Buurtschap Nietap-Terheeijl doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo ClubSupport actie! Omdat er binnenkort twee AED's geplaatst worden binnen onze buurtschap, willen we graag zoveel mogelijk leden van de buurtschap opleiden als burgerhulpverlener. Het doel is dan ook om geld in te zamelen voor gratis Reanimatie & AED cursussen voor leden van de Buurtschap. Alle klanten/leden van de Rabobank kunnen op ons stemmen zodat we wat financiële steun ontvangen! Hoe werkt het stemmen in de Rabobank...

  Lees meer...

 • Notulen ALV 21 maart 2019 08-10-2020

  De notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 zijn nu te downloaden!

  Lees meer...

 • Afgelastingen van de Buurtschap Nietap-Terheijl 17-05-2020

  Beste inwoners van Nietap en Terheijl, Zoals u allen wel zult hebben gevolgd, zijn de gevolgen van de corona uitbraak veel groter dan we waarschijnlijk hadden voorzien. Dit gaat inhouden dat alle activiteiten, door ons te organiseren, tot 1 juni komen te vervallen; te weten:- de palmpasenoptocht, - de bloemengroet, - de busreis, - en de pinksterkermis en de pinkstermarkt. Tevens noemen we de afgelasting van de Rommelmarkt, die door ouders van de school wordt georganiseerd, en de...

  Lees meer...

 • Afgelasting Jaarvergadering 16-03-2020

  Beste leden van de Buurtschap, Gezien de huidige ontwikkelingen ten gevolge van het Corona virus zien wij ons, als bestuur van de Buurtschap, genoodzaakt om de jaarvergadering van aanstaande 19 maart te cancelen. We moeten de problemen ook niet zoeken. Een nieuwe datum gaat u van ons doorkrijgen, maar we noemen nu nog niks, omdat wij ook niet weten hoe de ziekte zich gaat ontwikkelen. Rest ons u allen veel gezondheid toe te wensen en u gaat een nieuwe datum van ons horen. Dank voor uw...

  Lees meer...

 • Thomasvaer en Pieternel 2019 10-01-2020

  Zoals elk jaar hebben Thomasvaer en Pieternel het wel en wee van Nietap besproken tijdens de 'Neijoarsvisite'. Voor wie het gemist heeft staat de tekst van hun prachtige voordracht weer op de website. De voordrachten van de afgelopen jaren zijn allemaal ook terug te lezen. Nu de laatste pepernoten zijn opgegeten,en het vuurwerk dit keer de mist in ging, de kerstdagen al weer bijna zijn vergeten,wordt het weer tijd voor onze voorstelling.Ik en mijn beste Thomasvaer,kijken met u terug op een roerig...

  Lees meer...

 • WhatsApp buurtpreventie 10-11-2019

  De WhatsApp Buurtpreventie groep is nu ongeveer een jaar in gebruik. Helaas is dit niet geheel vlekkeloos verlopen, daarom is er kort geleden een nieuwe beheerder aangesteld. De buurtpreventie-app wordt alleen en uitsluitend gebruikt voor het melden van verdachte situaties in de buurt. U kunt zich aansluiten bij de buurtpreventie-app om de buurt veiliger te maken. De regels voor deelname aan de Whatapp groep staan op deze website. Personen die zich niet aan de regels houden zullen door de...

  Lees meer...

 • Het Buurtschapnieuws gaat digitaal! 10-11-2019

  Ook de Buurtschap Nietap-Terheijl gaat met de tijd mee. Een dag zonder e-mail is voor velen onder ons niet meer voor te stellen. Een makkelijke, snelle en goedkope manier van communiceren is tegenwoordig voor iedereen binnen handbereik. Daarom wil ook de Buurtschap in stappen overgaan naar de digitale wereld. Een eerste stap is het digitaliseren van de Buurtschapnieuws.  Je kan je aanmelden door het formulier achter onderstaande knop in te vullen: Aanmelden voor de digitale...

  Lees meer...

 • Jan Smit Erelid en Lid in de Orde van Oranje Nassau 24-03-2019

  Afgelopen donderdag 21 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Buurtschap, zwaaide Jan Smit na een bestuursperiode van bijna dertig jaar af als penningmeester van de vereniging. Naast het beheer van de financiën verzorgde Jan de ledenadministratie, de opmaak van het Buurtschapnieuws, de kermis in Nietap, en verleende diverse hand- en spandiensten bij tal van evenementen van de Buurtschap. Jan was betrokken bij de samenstelling van de twee boeken: “De rijke historie van Nietap en...

  Lees meer...

 • Thomasvaer en Pieternel 11-01-2019

  Op de Neijoarsvisite gaven Thomasvaer en Pieternel hun jaarlijkse bespiegeling op het afgelopen jaar. Grote en kleinere beslommeringen, leuke gebeurtenissen en veranderingen in het Nietapse passeerden weer de revue. Over van het gas af gaan en elektrisch rijden, de feestweek ter gelegenheid van 325 jaar Nietap, de Very Old Friends die nog een aardig toontje kunnen zingen, de nieuwe reus 'Westerkwartier' naast ons nietige Nietap.. Zelfs de Berlijnse muur kwam nog even aan bod. Belangrijkste is...

  Lees meer...

 • Nietap Fair 19-12-2018

  Op 23 juni wordt in het kader van de feestweek de 'Nietap Fair' georganiseerd op de Hertenweide in Natuurschoonbos. Het beloofd een Fair met een zeer gevarieerd aanbod te worden, met onder andere ambachtelijke streekproducten, brocante & antiek, woonaccessoires, kraampjes van allerlei verenigingen uit Nietap en omgeving, en optredens van de toneelvereniging NOZWZ. 

  Lees meer...

 • Neijoarsvisite 18-12-2018

  De Buurtschap Nietap-Terheijl nodigt u uit voor haar Neijoarsvesite die gehouden wordt op zaterdag 5 januari 2019 vanaf 15.30 uur in café "De Waag" te Nietap. De vesite is bedoeld voor alle inwoners van Nietap en Terheijl, van de allerkleinsten tot hoogbejaard. Programma:15.30 uur - Alternatieve Elfstedentocht - Familie-speurtocht16.15 uur - Inloop in café De Waag, voor de ouderen.17.00 uur - Optreden van de Very Old Friends.17.50 uur - Uitreiking prijzen kleurwedstrijd.18.00 uur - Stamppot...

  Lees meer...

 • Storing....... 14-12-2018

  Door een vervelende samenloop van omstandigheden is de website van de Buurtschap afgelopen najaar in het ongerede geraakt, en was er ook nog eens nauwelijks tijd beschikbaar om even rustig uit te zoeken wat er aan de hand was en hoe dat het beste op te lossen was. Gelukkig waren de backups op orde en is er dus niets verloren gegaan, maar een puzzel was het wel....  Al met al is de website helaas wel veel te lang onbereikbaar geweest. Excuses daarvoor, en voor de overlast die dit veroorzaakt...

  Lees meer...

 • Eigen website Buurtschap 14-12-2018

  Eindelijk is het er toch van gekomen; de Buurtschap Nietap-Terheijl heeft zijn eigen website! Na meer dan een jaar van voorbereidingen bracht Henk Doedens de werkzaamheden in een stroomversnelling door de overdracht van de domeinnaam "nietap-terheijl.nl" en de informatie over de historie van Nietap - Terheijl op die website aan de Buurtschap. De Buurtschap is de heer Doedens zeer erkentelijk voor deze goede geste! Sinds oktober 2012 hebben Tjerk Vonck en Jan Smit aan de invulling van de nieuwe...

  Lees meer...

 • Busreis naar Nagele en Gaasterland 14-12-2018

  Op woensdag 18 april organiseert de Buurtschap samen met “De Soos” weer de Jaarlijkse busreis. Dit jaar begint de reis met een bezoek aan het Windmolen Belevingscentrum in Nagele. Na de koffie met gebak bezoeken we de expositie en een winkeltje en maken we een rondrit met een gids langs de windmolens. We lunchen te Nagele waar een koffietafel met soep voor ons klaar. Na een touristische route door Gaasterland gaan we naar Allingawier waar we een bezoek aan het museumdorpje brengen. De dag...

  Lees meer...

 • Presentatie Alarmkoffer 14-12-2018

  De Buurtschap beschikt sinds kort over twee 'alarmkoffers'; koffers met een mobiel alarmsysteem ter grootte van een pak suiker die iedereen kan gebruiken om inbrekers te betrappen! 

  Lees meer...

 • Vrijwilligers gezocht voor hulpvragen 14-12-2018

  In de gemeente Noordenveld, ook in Nietap, zijn er mensen die soms wat hulp van de medemens nodig hebben. In onze omgeving bemiddeld het VrijwilligersInformatiePunt tussen vraag en aanbod. Het VrijwilligersInformatiePunt zoekt vrijwilligers voor het bieden van hulp. 

  Lees meer...

 • Stolpersteine in Leek en Nietap 12-12-2018

  Een werkgroep van de Historische Kring, de Samuël Leviestichting, Stichting Fredewalda, het 4 en 5 meicomité Leek en de gemeente Leek wil de komende jaren in Leek en Nietap Stolpersteine te plaatsen om slachtoffers van de 2e Wereldoorlog te gedenken en de herinnering aan hen levend te houden. In Europa zijn er al 40.000 Stolpersteine geplaatst. Ook in Nederland zijn er steeds meer gemeenten die deze herdenkingsstenen plaatsen om slachtoffers van de 2e Wereldoorlog te blijven herdenken. In de...

  Lees meer...

 • Hulde aan de Bouwgroep 12-12-2018

  Het bestuur feliciteert de bouwers van Bouwgroep Nietap-Terheijl met hun behaalde successen tijdens de Rodermarktparade 2014. Zowel de eerste- als de originaliteits-prijs. Op 1 november kwam daar ook nog de Ereprijs bij. Geweldig!!!

  Lees meer...

 • Nieuwe "Douwe Frankebank" 12-12-2018

  De in 1981 geplaatste "Douwe Franke-bank" op de hoek I. van Ostadestraat / H.W.Mesdagstraat en later is verhuist naar "Ons Veldje" is totaal versleten. Daarom heeft het bestuur naar een nieuwe bank gezocht en gevonden bij de firma Dusseldorp voorheen Jager te Midwolde.

  Lees meer...

 • Feestweek 2018 03-06-2017

  Het duurt nog even, maar 2018 is een feestelijk jaar voor Nietap en Terheijl. Zo bestaat het dorp Nietap 325 jaar, De Buurtschap 115 jaar, De Flint 140 jaar en de jaarlijkse rommelmarkt van De Flint 40 jaar. Redenen genoeg voor De Buurtschap om een groot feest te organiseren waar nog lang over zal worden nagepraat. Voor zo'n feest is een dag natuurlijk te kort. Daar maken we een paar dagen van!Wanneer? Woensdag 20 juni t/m zaterdag 23 juni 2018. Waar? In heel Nietap en Terheijl.  Het programma...

  Lees meer...

 • Huishoudelijk Reglement 10-03-2017

  WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL 2017 Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2016 zijn de statuten van de Buurtschap gewijzigd. In de statuten zijn onder andere het doel van de Buurtschap, de rechten en plichten van de leden en de besluitvormingsprocedures vastgelegd.

  Lees meer...

 • Weer inbraken! 30-04-2016

  Na de golf van inbraken in najaar 2014 is het is het plots weer raak in Nietap! Het dievengilde is ons nog niet vergeten en heeft de afgelopen weken een aantal keren haar slag geslagen. Opvallend is dat dit vaak overdag of aan het begin van de avond gebeurde. De politie onderzoekt de woninginbraken in onze buurt met extra aandacht. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraken?

  Lees meer...

 • Tien tips tegen diefstal 21-04-2016

  Helaas is Nietap de afgelopen tijd getroffen door een aantal brutale inbraken. Het is ongeveer iedere twee weken raak. 'Als ze d'r in willen lukt dat toch wel' denkt iedereen al snel, maar in veel gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste maatregelen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) gaat over preventieve maatregelen die iedereen zelf kan nemen om een woning bestendiger tegen een inbraak te maken, en huis en omgeving veiliger te maken

  Lees meer...

 • Oproep: Buurtschapvlaggen 18-08-2014

  Bij diverse activiteiten in Nietap wordt de inwoners door de Buurtschap gevraagd om de buurtschapvlag uit te hangen. Veel bewoners willen daar best gehoor aan geven, maar beschikken niet over een vlag van de buurtschap. Daar willen we graag iets aan doen!

  Lees meer...

 • Van de Bestuurstafel 17-04-2014

  Op 14 april j.l. was het bestuur weer bijeen en werd er onder andere over de zeskamp, de kermis, de palmpasen optocht en de statuten gesproken.

  Lees meer...

 • Overdracht website 27-04-2013

  In het voorjaar van 2012 is de Buurtschap begonnen met de voorbereidingen voor het maken van een website voor de Buurtschap. Al gauw kwamen we tot de conclusie dat deze website ook ruimte moest bieden aan nieuws en allerlei andere informatie over activiteiten, verenigingen en de historie van Nietap en Terheijl.

  Lees meer...

Ga naar boven