Activiteiten van het Bestuur, wat doet het bestuur zoal

Het bestuur voelt zich in de eerste plaats verantwoordelijk voor het in stand houden c.q. het verbeteren van de leefbaarheid van Nietap-Terheijl en de directe omgeving.

Dit betekent dat we naast de vele activiteiten die door het jaar heen worden georganiseerd, ons bezighouden met het  volgen, bewaken en stimuleren van zaken die voor Nietap en Terheijl van belang zijn.

Het gaat daarbij onder andere om het volgende:

    1.      Het volgen van planprocedures van de gemeenten Noordenveld en Leek, die direct van invloed kunnen zijn op onze  buurtschap, zoals:

           ·        Het Intergemeentelijk Structuurplan(IGS) uit 2009

           .        Bestemmingsplannen

           ·        Het centrumplan Leek-Nietap

           ·        Infrastructuur, onderhoud wegen, trottoirs, groen e.d.

           ·        Rioleringswerkzaamheden

           ·        Straatverlichting

           ·        Ontwikkeling landgoed Terheijl

           ·        Bomenbeleid

    Het gevolg is vaak dat meegedaan wordt in werkgroepen, gesprekken met ambtenaren en/of wethouders worden gevoerd en zo nodig brieven, bezwaarschriften of visies geschreven moeten worden.

2.      Contact onderhouden met andere kleine dorpen in Drenthe, vaak via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en het regulier overleg met kleine dorpen in de gemeente Noordenveld.

3.      Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op Nietap en Terheijl, zoals krimp, vergrijzing, wettelijke maatregelen i.v.m. festiviteiten en vergunningen.

4.      Waar nodig bezoeken van informatieavonden en/of cursussen.

5.      Het digitaliseren van het archief van de Buurtschap. Een mega klus.

Ga naar boven