Biljartclub De Waag houdt al jarenlang haar clubavond op dinsdag, in café De Waag. Er worden dan onderlinge wedstrijden gespeeld, waarbij het element gezelligheid de hoofdmoot vormt en de niet-spelers driftig aan het klaverjassen slaan.

We spelen vanaf september tot ongeveer half mei. Dan is het eindfeest en wordt het eremetaal (en de poedelprijs!) uitgereikt, na een warm en koud buffet en (meestal) Oudhollandse spelletjes. Met Kerst en Pasen wordt er om vleesprijzen gespeeld. Naast de eigen competitie in De Waag wordt door een vaste ploeg deelgenomen aan de wedstrijden over 25 beurten in  NZW-verband (Noordenveld-Zuidelijk Westerkwartier). Ook zijn leden van BC De Waag te vinden op diverse toernooien en vaak niet zonder succes.

Op 1 november 1960 begon de betaling van contributie. Er waren toen 12 leden en de inleg bedroeg f2,50. Van de huidige 10 leden (onder wie kasteleinse Froukje Overgoor) heeft Douwe Wolters het langste ‘dienstverband’, want hij is lid vanaf 1975. De clubavond is al jarenlang op dinsdag. Er worden dan onderlinge wedstrijden gespeeld, waarbij het element gezelligheid de hoofdmoot vormt en de niet-spelers driftig aan het klaverjassen slaan. De wedstrijdleider Job van Driel (lid vanaf 1980) houdt nauwgezet de standen bij. 

We hebben 2 keer per jaar een uitwisseling met Biljartclub Norgerhout. Een vast onderdeel is het jaarlijkse eigen toernooi (sinds 1985) dat eind maart op de rol staat en een groot aantal librespelers en driebanders trekt. Het libre (dat op 4 tafels wordt gespeeld op vrijdag en zaterdag) is uitsluitend voor leden en oud-leden van clubs uit de voormalige gemeente Roden, terwijl driebandenspelers ook van ver buiten de regio op zondag afreizen naar Nietap. Al met al is biljartclub De Waag niet meer weg te denken uit Nietap en hoopt nog tal van jaren een prominente plaats in te nemen, ook op de website van de buurtschap.

Inlichtingen: ????

Ga naar boven