Iedere eerste woensdagmiddag van de maand heeft De Soos een klaverjas- en sjoelmiddag voor zowel mannen als vrouwen in café De Waag te Nietap. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 17.15 uur, maar men moet om organisatorische redenen om 13.45 uur aanwezig zijn. In de maanden mei t/m augustus houden we vakantie en we beginnen in september weer met een nieuw seizoen.

De contributie bedraagt 12 Euro per jaar, exclusief de drankjes.

Ook organiseert De Soos in samenwerking met de Buurtschap Nietap-Terheijl de jaarlijkse busreis in medio eind april / begin mei.

Inl.: H. de Vries, Natuurschoonweg 1, tel. 0594-515168 .

Ga naar boven