Er staat groot onderhoud aan het fietspad De Bolmert tussen de Meerweg in Nietap en de Rodervaart in Leutingewolde op stapel. Omdat in de asfaltconstructie van het fietspad De Bolmert ernstige scheuren en oneffenheden zitten, is onderhoud aan dit fietspad noodzakelijk. De asfaltconstructie van het fietspad wordt vervangen door een betonverharding. Het fietspad wordt verbreed van 200 cm. naar 220 cm. De bochten worden verbreed van 240 cm. naar 300 cm. De werkzaamheden starten op 6 maart en zullen rond 1 mei 2023 worden afgrond. Deze periode is gekozen om de werkzaamheden gereed te hebben voor aanvang van het recreatieve fietsseizoen. Met behulp van tekstborden zullen de dagelijkse gebruikers van het fietspad worden geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden en fietspadstremming. 

Wegomleidingen
In de beschreven periode maken vooral forenzen gebruik van het fietspad. Zij weten doorgaans goed via welke alternatieve routes zij hun bestemming kunnen bereiken. Bij de brug over het Leeksterhoofddiep worden de fietsers richting Groninger verwezen via Lettelbert. Fietsers vanuit Roderwolde richting Nietap/Leek worden verwezen via Aan de Vaart en Turfweg. Daarnaast zal in week 9 media-aandacht worden besteed aan de werkzaamheden en stremming van het fietspad. 

Ga naar boven