Liederen over Nietap

Dat Nietap ons allemaal inspireert is natuurlijk wel duidelijk. Bijzonder is wel hoe Nietap en Terheijl een aantal inwoners geïnspireerd heeft om een paar prachtige liederen te maken. Lees bijvoorbeeld eens het Loflied op Nietap, of het Nietaplied van Jack Pikkert, dat jaren lang gezongen werd door de Zulthesingers: 

Waar in 't midden niet een kerk maar speeltuin ligt,
Waar je mensen ziet met opgeruimd gezicht.
Waar de reeën bronsten, in 't Natuurschoon bos
Daar wil 'k altijd wonen, 'k laat het nooit meer los.

Waar je Drenth bent, ook al ben je grensgeval.
'k Hoop dat 't Piepke Gronings hebzucht weren zal.
Waar de Buurtschap schippert, tussen Rôon en Leek,
Daar is 't leven heerlijk, duurt een maand een week.
Ga naar boven