Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven leden worden voor vier jaar benoemd, maar zijn meerdere keren herkiesbaar.

Ga naar boven