Veldnamen in Nietap en Terheijl

Veldnamen zijn namen van stukken land die in de loop der eeuwen door de gebruikers zijn bedacht. de oorsprong van de veldnamen is geheel verschillend. Vaak zijn de namen afgeleid van de bodemgesteldheid. Dit geldt bijvoorbeeld voor Baggelveld, de Maatlanden en de Elzenbroek. Namen als Romen, de Lange Hel en het Vagevuur zijn al eeuwen in gebruik en dateren uit de tijd dat Terheijl nog een kloosterbezitting was. In weer andere veldnamen leeft de naam van de eigenaar of gebruiker voort, zoals in de Santeekampen. Een bonte verzameling van dieren is terug te vinden in de namen als Bokkeveld, Voorste Ganzenkamp, Elzenkampen, Hengstenbroek en Zwienekamp.

In Drente kan men vijf landschapselementen onderscheiden:

    1.  De Es, het oude landbouwgrond.

    2.  Het Holt, het oude eikenbos of -hakhout.

    3.  Het veld, het heideveld.

    4.  Het Madeland, het groenland in de beekdalen.

    5.  Het Veen, hoogveen, later ook dalgrond.

Samen met Henk Bouman heeft Jan Smit onderzoek gedaan naar de veldnamen in Nietap en Terheijl en deze in kaart gebracht. Deze kaart is door Staatsbosbeheer overgenomen en wordt als legger gebruikt over tal van kaarten. Staatsbosbeheer en de vereniging Natuurschoon zijn samen aan het bekijken hoe zij de namen in het toekomstig Landgoed Terheijl zichtbaar kunnen maken.

Ga naar boven