In Nietap-Terheijl hebben we een WhatsApp Buurtpreventie (WABP) groep. Het gebruik van deze WhatsApp groep is gericht op het signaleren van verdachte situaties en het mobiliseren van de buurtbewoners om de kans op een misdrijf te verkleinen. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bijvoorbeeld babbeltrucs, woninginbraken, woningovervallen en pogingen daartoe.

Voor de WhatsApp groep zijn een aantal huisregels opgesteld waar alle deelnemers zich aan moeten houden. De tekst is gebaseerd op soortgelijke huisregels en ervaringen van andere groepen en informatie van politie en de gemeente Noordenveld. Andere WhatsApp groepen in de buurt hebben soortgelijke regels. De huisregels zijn vastgesteld door de Buurtschap Nietap-Terheijl.

Huisregels, voorwaarden

1. Eigenaarschap, beheer
De WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl (kort: WABP groep of WhatsApp groep) is opgericht door de Buurtschap Nietap-Terheijl. De Buurtschap is eigenaar van de WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl. De WhatsApp groep wordt namens de Buurtschap beheert door een groep vrijwilligers.

2. Lidmaatschap, gebied, omgeving
Iedereen die woonachtig/gevestigd is in Nietap-Terheijl kan lid (deelnemer) worden van de WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl.
Deelnemers wonen aan één van de straten in het werkgebied van de buurtschap Nietap-Terheijl; Baggelveld, Frans Halsstraat, H.W. Mesdagstraat, Harke Kuipersweg, Isaac van Ostadestraat, J.P. Santeeweg, Jan Steenstraat, Johannes Vermeerstraat, Jozef Israelsstraat, Meerweg, Natuurschoonweg, Nienoordshaven, Oostindie, Paulus Potterstraat, Rembrandtstraat, Schapenweg, Scheperij, Thedemalaan, Vagevuurselaan en Vincent van Goghstraat.
Bij uitzondering kunnen ook leden/beheerders van naburige groepen, politie of gemeente lid worden van de WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl.

3. Minimumleeftijd
Buurtpreventie is een serieuze zaak. Deelnemers hebben daarom minimaal de leeftijd van 18 jaar.

4. Aanmelden, afmelden, NAW-gegevens, privacy
Om lid te kunnen worden van de WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl moet je een formulier op de website van de Buurtschap volledig invullen. Om lid te kunnen worden van de groep moeten minimaal je NAW gegevens, een 06-nummer en een e-mail adres verstrekt worden. Behalve je 06-nummer worden deze gegevens nooit aan anderen dan de beheerders bekend gemaakt.
Je kan jezelf via de WhatsApp-applicatie verwijderen uit de WhatsApp groep.

5. Burgerinitiatief
De WhatsApp groep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 1-1-2 gedaan wordt.

6. Gebruik van WhatsApp
Gebruik de WhatsApp groep volgens de SAAR methode:

S = Signaleer
A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844)
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer

Signaleer je iets verdachts, laat dan in een WhatsApp bericht aan elkaar weten wat er aan de hand is.
Vertel in de App altijd wie je bent en waar je bent.

Alarmeer 1-1-2, maar alleen bij zaken die direct betrekking hebben op verdachte of acute situaties. Bij geen spoed bel je 0900-8844. Als je 1-1-2 belt, vertel dan dat je lid bent van de WhatsApp Buurtpreventie groep Nietap-Terheijl, beschrijf de situatie en geef eventueel een signalement.

App met elkaar en laat weten dat je 1-1-2 hebt gebeld. Daarmee voorkom je een overvloed aan 1-1-2-meldingen.

Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met een verdachte persoon. Eventueel kan je met meerdere personen uit de WhatsApp groep naar buiten gaan i.p.v. alleen. De bedoeling is dat we de plannen van een verdachte persoon verstoren, “de zaak stuk te maken”. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. Ga niet onmiddellijk van de slechte bedoelingen van een onbekende persoon uit.

Bel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt zoals een vluchtroute, vervoermiddel of een aanvulling op een signalement.

7. Geen overbodige berichten, etherdiscipline

  • Alleen meldingen die direct betrekking hebben op veiligheid en verdachte situaties in de omgeving horen in de WhatsApp groep thuis.
  • Houd je aan het onderwerp van de groep.
  • Houd persoonlijke dingen voor jezelf,
  • houd het zakelijk en kort,
  • druk niet te snel op enter.

We spreken af om de Buurtpreventie WhatsApp groep alleen als alarmsysteem te gebruiken en de berichten zakelijk te houden. Er mogen geen randzaken in de WhatsApp groep worden gezet. Gebruik de WhatsApp groep alleen waar die voor bedoeld is, en dus niet als digitaal buurthuis en niet voor onderling contact of privéberichten. Deze gedragsregels noemen we samen de 'Etherdiscipline'.

8. Taalgebruik
Let op het taalgebruik in de WhatsApp groep. Grof of ongenuanceerd taalgebruik is niet toegestaan. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

9. Wetten en regels
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Respecteer elkaars privacy.

10. Delen van foto’s
Het versturen van foto’s van een verdachte t.b.v. het verstrekken van een signalement is alleen toegestaan wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Wees terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type, het kenteken en bijzondere kenmerken.

11. Toezicht
Door de beheerders van de WhatsApp groep wordt toegezien op de naleving van de huisregels. Zo nodig worden de deelnemers in hun gedrag gecorrigeerd. Bij misbruik zullen deze beheerders je zo mogelijk persoonlijk en buiten de groep om op het misbruik attenderen.
In het uiterste geval kan je uit de groep verwijderd worden.

12. Onvoorziene zaken
In alle zaken waarin deze huisregels niet voorzien beslissen de beheerders van de groep. Zo nodig heeft het bestuur van de Buurtschap Nietap-Terheijl het laatste woord.

Ga naar boven