Buurtschap

Onder "Buurtschap" geven we de activiteiten van de vereniging weer.

In "Jaarprogramma" staan de, meestal jaarlijkse, activiteitenvan de vereniging met de data en onder "Activiteiten van de Buurtschap" worden deze activiteiten besproken.

Bij Thomasvaer en Pieternel hebben we de terugblik van het afgelopen jaar in dichtvorm, door hen uitgesproken tijdens de Nijjoarsvisite, geplaatst.

Ga naar boven